Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ MINISTER EDUKACJI I NAUKI PRZEMYSŁAW CZARNEK DO POLONIJNYCH I POLSKICH ŚRODOWISK EDUKACYJNYCH POZA GRANICAMI KRAJU

MINISTER EDUKACJI I NAUKIPRZEMYSŁAW CZARNEK Warszawa, dnia 13 października 2023 r. Szanowni Państwo Ambasadorowie RP i Konsulowie RP, Szanowni Państwo Dyrektorzy Instytutów Polskich za granicą, Szanowni Członkowie Rady Oświaty Polonijnej przy Ministrze Edukacji i Nauki, Szanowni Państwo Prezesi polskich i polonijnych organizacji edukacyjnych za granicą, Szanowni Państwo Prezesi, Dyrektorzy i Nauczyciele szkół polskich przy placówkach dyplomatyczno-konsularnych, szkół polonijnych oraz szkół z językiem polskim w zagranicznych systemach oświaty, Szanowni Państwo, otwierając w lipcu tego roku I Światowy Kongres Edukacji i Nauki za Granicą zorganizowany przez wiele rządowych instytucji na czele z Instytutem Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego, podkreślałem, … czytaj dalej

Nowe władze Kongresu Oświaty Polonijnej

2 lipca w Krakowie odbył się V Zjazd Kongresu Oświaty Polonijnej. Walne Zebranie Członków wybrało nowych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Prezesem została Wiktoria Laskowska. W Zjeździe wzięło udział 21 delegatów razem z pełnomocnictwami było 31 mających uprawnienia wyborcze, reprezentujących 54 członków stowarzyszenia Kongres Oświaty Polonijnej rozsianych pocałym świecie. Delegaci udzielili dotychczasowym władzom: prezesowi Zarządu, członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej absolutorium oraz podziękowali za wysiłek włożony w realizację zadań Kongresu. W tajnym głosowaniu zostały wybrane na czteroletnią kadencję nowe władze stowarzyszenia. Prezes KOP została Wiktoria Laskowska-Szczur, prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie. Stanowiska wiceprezesów objęli Elżbieta Barrass, prezes Polskiej … czytaj dalej