05 lutego 2018 | Autor: Macierz Społecznych Szkół Polonijnych we Francji

W imieniu Macierzy Społecznych Szkół Polonijnych we Francji mam zaszczyt przekazać na  ręce KOP Kompendium po Pierwszym Kongresie Szkół Polonijnych we Francji nt. Współczesna emigracja polska. Fakty, potrzeby i wyzwania instytucji edukacyjnych na obczyźnie, który odbył się w dniach 25-26 listopada 2017 r. w Ambasadzie RP w Paryżu. 
Danuta Bukszyńska-Lemoyne

Materiały pokongresowe w formacie pdf na stronie Macierzy (zobacz więcej)
Macierz (Federacja) jest stowarzyszeniem niezależnych i demokratycznych organizacji, ktȯrych celem jest rozwijanie i promowanie inicjatyw, postaw i dziaƚań sprzyjających nauczaniu języka polskiego jako ojczystego i obcego oraz propagowanie kultury polskiej we Francji. Więcej o nowej organizacji na stronie: www.macierz-francja.eu

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.