Wyniki Konkursu MSZ

Konkurs „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą” rozstrzygnięty. Już wiadomo kto otrzyma wsparcie MSZ na projekty wspierające Polonię i Polaków za granicą w 2013 roku. W ramach konkursu Ministerstwo dofinansuje 97 projektów, na kwotę ponad 52 mln złotych. Konkurs ma na celu wsparcie Polonii i Polaków za granicą w zakresie edukacji, promocji Polski i polskości, wspierania organizacji środowisk polskich, ochrony praw mniejszości polskich czy zaangażowania Polonii i Polaków za granicą we współpracę gospodarczą państw ich zamieszkania z Polską. Podczas ogłoszenia wyników konkursu podsekretarz stanu w MSZ Janusz Cisek zaznaczył, że w tym roku mamy też nowy priorytet, jakim jest … czytaj dalej

Klub Wawel

KLUB WAWEL Przy Stowarzyszeniu KLUB WAWEL funkcjonuje szkoła polska imienia Jana Długosza w Vicalvaro Madrid. Kontakt: www.klubwawel.org telefon: 0034 617256 981 e-mail: info@klubwawel.org