Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że tegoroczny Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie odbędzie się w dniach od 8 do 12 maja. Chcielibyśmy aby nasze spotkanie było okazją do rozmów nad kluczowymi dla polonijnego środowiska oświatowego problemami. Będziemy zadawać pytania i podejmować próby odpowiedzi o sens istnienia i cele polskiej szkoły za granicą, wspólnie zastanowimy się nad strategicznymi kierunkami rozwoju różnych form edukacji, zapytamy instytucje państwowe i parlamentarne o plany dotyczące współpracy i wsparcia w bliższej i dalszej perspektywie. Dokonamy uroczystej inauguracji ważnych projektów, wzbogacimy wiedzę i umiejętności w ramach prelekcji, paneli grupowych i warsztatów, wypracujemy wspólne stanowisko oraz koncepcję jego … czytaj dalej

III edycja Konkursu Polonistycznego

Już po raz trzeci ORPEG we współpracy z Komitetem Głównym Literatury i Języka Polskiego zaprosił do udziału w Konkursie Polonistycznym dzieci i młodzież polską mieszkającą poza granicami kraju. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 750 uczniów z 36 szkół z 20 różnych państw świata. więcej o konkursie… Konkurs organizowany jest dla Szkolnych Punktów Konsultacyjnych. Wysokie noty otrzymali również uczniowie ze Szkoły Społecznej im. Jana Pawła II w Brukseli. Wiktoria Sieklucka Polskie Centrum Kształcenia im. Jana Pawła II w Brukseli Patrycja Porzezińska Polskie Centrum Kształcenia im. Jana Pawła II w Brukseli Martyna Lebiedzińska Polskie Centrum Kształcenia im. Jana Pawła II w Brukseli … czytaj dalej