V Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych

V Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych Szanowni Państwo, pięć lat temu  w Ostródzie odbyła się Konferencja  „Polskość poza granicami Rzeczypospolitej”, będąca próbą diagnozy stanu nauczania języka polskiego na obczyźnie oraz miejscem rozważań nad kierunkami rozwoju tego, tak bardzo ważnego dla wielomilionowej rzeszy Polonii i Polaków z zagranicy, obszaru aktywności. Kontynuacją Konferencji … czytaj dalej