Podziękowania

Prezydium KOP pragnie serdecznie podziękować za szybką odpowiedź i za wpłaty finansowe, które pokryją koszta utrzymania naszej strony, hostingu, serwera i poczty na następne kilka lat. Wpłat dokonały następujące ośrodki polonijne: Ameryka – Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce Ameryka – Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce Wielka Brytania – Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii Norwegia – Polska Katolicka Szkoła Sobotnia w Stavanger i Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II w Oslo Irlandia – Polska Macierz Szkolna w Irlandii Francja – Accueil Ecole Nova Polska