Projekt Polskiej Akademii Umiejętności

Szanowni Państwo, W nawiązaniu do uchwały I Kongresu Polskich Towarzystw na Obczyźnie z września 2005 roku, Polska Akademia Umiejętności przystąpiła do tworzenia “Forum Informacyjnego Polskich Stowarzyszeń i Organizacji Naukowych i Kulturalnych na Obczyźnie”. Organizacje kulturalne rozumiemy szeroko, włączając w ich grono również organizacje zawodowe wspierające Polaków na obczyźnie. Forum będzie nie tylko cenną bazą danych na temat polskich organizacji promujących i wspierających działalność naukową i kulturalną Polaków na całym świecie, ale również platformą ułatwiającą obieg informacji. Ponadto, na forum zawarte zostaną wiadomości na temat odbywających się w Polsce spotkań dotyczących sytuacji Polonii na świecie, jak również na temat inicjatyw władz … czytaj dalej

Współpraca z Polonią na rok 2015

MSZ wprowadza zmiany w konkursie dotyczącym współpracy z Polonią, depesza PAP z 16 października 2014 r. 28 październik 2014 | Autor: Tomasz Grodecki | www.pap.pl Przyszłoroczny konkurs dotyczący współpracy z Polonią odbędzie się na zmodyfikowanych zasadach. Nowy regulamin zakłada, że organizacja ubiegającą się o środki z MSZ na projekt, będzie musiała przedstawić list intencyjny od środowisk polonijnych zainteresowanych współpracą. Nowy regulamin konkursu “Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” był konsultowany z największymi podmiotami, które regularnie przystępują do konkursu. Zmiany są rezultatem uwag, które zgłaszały organizacje polonijne do dotychczasowych reguł. W edycji konkursu na 2015 rok wyodrębniono nowe, nieuwzględnione wcześniej obszary … czytaj dalej

IV Europejskie Sympozjum Polskich Macierzy Szkolnych

IV Europejskie Sympozjum Polskich Macierzy Szkolnych Dublin 22-23 listopada 2014 r.  Szkolnictwo polonijne w dobie przemian Europy. IV Europejskie  Sympozjum Polskich Macierzy Szkolnych Dublin, 22-23 listopada. Temat tegorocznego sympozjum: Szkolnictwo polonijne w dobie przemian Europy – diagnoza, rola i perspektywy. W sympozjum udział wezmą przedstawiciele PMS z Wielkiej Brytanii, Litwy, Białorusi, Belgii, Niemiec i Irlandii, która jest w tym roku gospodarzem spotkania. Ponadto, zaproszeni zostali przedstawiciele Ambasady i Konsulatu RP w Dublinie,  przedstawiciele MEN, MSZ oraz parlamentarzyści. Obrady rozpoczną się  w sobotę o godzinie 10.00  i potrwają do 18.00. Podsumowanie przewidziane jest na niedzielę rano (około 10.00). Sympozjum odbędzie się … czytaj dalej

Co motywuje i demotywuje dzieci do nauki języka polskiego za granicą?

Co motywuje i demotywuje dzieci do nauki języka polskiego za granicą? marzec 2013 | Autor: dr Agnieszka Rabiej | www.jows.pl | wersja pdf Historia nauczania polszczyzny w świecie jest nierozerwalnie związana z dziejami emigracji. Tworzenie szkół polskich za granicą w celu podkreślenia więzi z krajem pochodzenia oraz przekazywania następnym pokoleniom własnej odrębności etnicznej i kulturowej było zjawiskiem charakterystycznym dla polskich zbiorowości emigracyjnych we wszystkich krajach osiedlenia (Miodunka 2004). Pobierz artykuł w pliku PDF Tło historyczne nauczania języka polskiego za granicą Najstarsze znane polskie szkoły zakładane były we Francji (1842), Anglii (1854), Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (1858), Brazylii (1876), Australii (1884) czy … czytaj dalej

Dwujęzyczne dziecko uczy się pisać – UJEDNOLICAJMY krój liter pisanych

Dwujęzyczne dziecko uczy się pisać – UJEDNOLICAJMY krój liter pisanych 23 październik 2014 | Autor: Aneta Nott-Bower | www:bilingualhouse.com Wracam do tematu nauki pisania w języku polskim u dzieci dwujęzycznych. Post jest kontynuacją kontrowersyjnego tematu: czy dzieci polonijne powinny uczyć się polskiej kaligrafii, który rozpoczęłam TU. Ostatnio ten dylemat powrócił w żywej dyskusji na facebookowym fanpage Bliligual House. Zachęcam do zapoznania się z różnymi opiniami zawartymi w komentarzach na Facebooku (link powyżej), gdyż ten post jest właśnie odpowiedzią na nie. Cieszę się, że ten temat wywołuje emocje Niestety niektóre z nich są wywołane niewłaściwym zrozumieniem moich postulatów. Poniżej próba logicznego … czytaj dalej

IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie 23 września 2014, 11:00 | Autor: Aleksandra Podhorodecka | www.dziennikpolski.co.uk Tegoroczny kongres (Kraków, 4-7 września) – jak zresztą i w latach poprzednich – odbywał się dwutorowo i choć, oczywiście, uczestniczyłam w zajęciach grupy edukacyjnej żal mi było, że nie mogę włączyć się w spotkania grupy drugiej, która zajmowała się losami Sybiraków. Słusznie stwierdzili organizatorzy kongresu, iż to ostatni moment na poświęcenie sesji naukowej temu tematowi. Pozostali jeszcze przy życiu bohaterowie tego tragicznego okresu naszej historii, odchodzą zbyt szybko i trzeba spisywać ich wspomnienia, bo jeszcze trochę a przepadną one dla historii. Zaproszono do … czytaj dalej

„Powroty – nauka i integracja w polskim systemie edukacji”

„Powroty – nauka i integracja w polskim systemie edukacji” 23 październik 2014 | Autor: ORPEG | www.orpeg.pl W dniu 23 października 2014 r. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą organizuje seminarium pt: „Powroty – nauka i integracja w polskim systemie edukacji”. Podczas seminarium chcemy zająć się szeroko rozumianą problematyką wspierania i reintegracji młodzieży powracającej do polskiego systemu edukacji – do szkół i na studia, a tym samym poświecić naszą uwagę potrzebom uczniów, rodziców i nauczycieli działających po „odwrotnej stronie mobilności”, czyli zjawiskom, które towarzyszą wzrastającej mobilności zawodowej i edukacyjnej, wspieranej  m.in. przez programy i inicjatywy Unii Europejskiej. Wspólnie z partnerami … czytaj dalej

Pokongresowa relacja

Pokongresowa relacja Aleksandra Podhorodecka – www.dziennikpolski.co.uk Polecamy stronę internetową IV Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie – www.kptnno.krakow.pl

Deklaracja Końcowa IV Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

Deklaracja Końcowa Deklaracja koncowa IV Kongresu – wersja pdf W dniach 4–7 września 2014 roku w Krakowie obradował IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie. Organizatorami Kongresu byli Polska Akademia Umiejętności, Krakowski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Kongres Oświaty Polonijnej. Najważniejszym zadaniem IV Kongresu było przygotowanie dla władz krajowych rekomendacji konkretnych działań, mających zapewnić polskiej młodzieży w świecie dostęp do atrakcyjnych programów edukacyjnych, podtrzymujących kontakt z językiem i kulturą ojczystą. W obliczu trwających procesów migracyjnych oraz zmian zachodzących w społeczeństwach i państwach, uczestnicy wyrażają głębokie przekonanie o konieczności doskonalenia wizji nowoczesnej oświaty polonijnej, dzięki której dzieci i młodzież polskiego pochodzenia będą … czytaj dalej

40. rocznica śmierci Mariana Falskiego

40. rocznica śmierci Mariana Falskiego 8 październik 2014 | Autor: Wikipedia | www.wikipedia.org Marian Falski, pseudonim Rafał Praski (ur. 7 grudnia 1881 w miejscowości Nacz koło Nowogródka, zm. 8 października 1974 w Warszawie) – polski pedagog i działacz oświatowy, specjalista w dziedzinie ustroju i organizacji szkolnictwa. Znany jest jako autor najpopularniejszego polskiego elementarza XX w. wydanego pod tytułem: Nauka czytania i pisania wielokrotnie wznawianego (pierwsze wyd. 1910). Praca ta była przejawem postępu metodycznego w nauce czytania i pisania. Połączono w niej elementy metody tradycyjnej literowo-głoskowej z elementami metody syntetycznej odkrytej przez Falskiego, która była wynikiem jego spostrzeżeń, że czytający zwraca … czytaj dalej