Oświata polska poza granicami Rzeczypospolitej

Oświata polska poza granicami Rzeczypospolitej 4-7 wrzesień 2014 | Autor: dr Jolanta Tatara | www.kop-pl.com Zakres i tempo przemian wynikających z tendencji modernizacyjnych wpisanych w proces tzw. nowoczesności wciąż trudno dziś uznać za zakończony i zamknąć w ramach ustabilizowanego opisu. Sytuacji z pewnością nie upraszcza, wynikająca z jej charakteru, immanentna wielokierunkowość i związany z tym zjawiskiem zasięg zachodzących interferencji. Przed dużym wyzwaniem stoją dziś badacze prowadzący studia nad stanem oświaty polskiej poza granicami kraju. Być może ich wysiłki napotykają nawet na szczególnego rodzaju trudności, wynikające przede wszystkim z gwałtownego i dotąd nieznanego w historii rozwoju technologicznego i sprzęgniętego z nim wzrostu … czytaj dalej

Uwagi KOP do Rządowego Programu Współpracy z Polską Diasporą w latach 2015-2020

Uwagi KOP do Rządowego Programu Współpracy z polską Diasporą w latach 2015-2020 30 grudnia 2014 | Autor: KOP | www.kop-pl.com Prezydium Kongresu Oświaty Polonijnej z dużym zainteresowaniem zapoznało się z Programem i po dyskusji oraz konsultacjach, pragnie niniejszym przekazać uwagi dotyczące treści w nim zawartych. Przede wszystkim wydłużony czas na konsultacje społeczne postrzegamy, jako wyraz zrozumienia dla zaangażowania przeważającej części działaczy, dla których praca w sferze oświaty polonijnej odbywa się w czasie wolnym, którego wszystkim nam brak. Na wstępie pragniemy wyrazić nasze zadowolenie z faktu uaktualnienia i doprecyzowania analizy zjawiska jakim jest szeroko pojęta migracja Polaków. Diagnoza podmiotu, który jest … czytaj dalej

Chcemy, by nasz język był nauczany w każdym miejscu na świecie…

Chcemy, by nasz język był nauczany w każdym miejscu na świecie… 12 grudnia 2014 | Autor: Marta Kiszkiel | Irlandia – Chcemy, by nasz język był nauczany w każdym miejscu na świecie, w którym obecni są Polacy – powiedziała Minister Joanna Kluzik-Rostkowska w trakcie posiedzenia Rady Oświaty Polonijnej 27 listopada w Warszawie. Rada Oświaty Polonijnej (ROP)  jest organem, do którego zadań należy m.in: przygotowywanie opinii dla Ministra Edukacji Narodowej na temat kierunków zmian w obszarze oświaty polskiej za granicą i przedstawianie propozycji rozwiązań w tym obszarze. Rada konsultuje też projekty aktów prawnych i opracowań zawierających propozycje systemowych zmian w tym … czytaj dalej