II Zjazd KOP

Kraków wspiera Oświatę Polonijną W dniach 17-20 lipca 2015 Kraków gościł ponad 30 nauczycieli i liderów oświaty polonijnej z różnych części świata w ramach II Zjazdu Kongresu Oświaty Polonijnej. Kongres Oświaty Polonijnej został powołany na mocy decyzji organizacji oświatowych środowisk polonijnych i polskich poza granicami kraju. Głównym celem Kongresu jest integracja i wzmocnienie polonijnego ruchu oświatowego na całym świecie oraz zapewnienie oświacie polonijnej należnych jej praw, statusu i środków. Pomysł i założenie KOP zainicjowała grupa działaczy oświatowych dnia 26 marca 2011. Inauguracja II Zjazdu w Domu Polonii rozpoczęła się od spotkania z krakowskimi środowiskami naukowymi i ośrodkami uniwersyteckimi. Drugiego dnia … czytaj dalej

List – Marek Sowa

Szanowna Pani dr Jolanta Tatara Wiceprezydent  KOP Szanowna Pani Prezydent! Serdecznie dziękuje za zaproszenie na inaugurację II Zjazdu Kongresu Oświaty Polonijnej, który odbędzie się w Krakowie. W imieniu własnym oraz Samorządu Województwa Małopolskiego składam na Pani ręce gratulacje i wyrazy uznania dla wszystkich zaangażowanych w przeprowadzenie tego przedsięwzięcia. Jestem przekonany, iż uda się Państwu stworzyć podczas spotkania klimat sprzyjający owocnym dyskusjom na temat zmian i wyzwań dotyczących szkolnictwa polonijnego. Życzę Państwu udanych obrad. Witając wszystkich gości II Zjazdu Kongresu Oświaty Polonijnej w Krakowie, życzę jednocześnie, abyście znaleźli Państwo czas na lepsze poznanie nie tylko stolicy Małopolski, ale i innych jej … czytaj dalej

Wybory do KOP

22 lipca 2015 | Autor: Tomasz Karawajczyk |www.kop-pl.com ORGANY PRZEDSTAWICIELSKIE KONGRESU Decyzją II Zjazdu Kongresu Oświaty Polonijnej w dniach 18 lipca 2015 roku zostały wybrane nowe władze KOP: Prezydent: dr Jolanta Tatara Wiceprezydent: Tomasz Karawajczyk Wiceprezydent: Anna Dunajewski Wiceprezydent: Mirosław Szejbak Sekretarz: Iwona Malinowski Skarbnik: Agnieszka Zając Komisja rewizyjna: Przewodniczący: Renata Kaczmarek Członkowie: Żaneta Brudzińska Agnieszka Lonska Organizacje partnerskie, które wspierały II Zjazd to: Patronat Honorowy – Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa Patronat Honorowy – Stowarzyszenie Wspólnota Polska – Longin Komołowski Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stowarzyszenie Wspólnota Polska – Oddział Krakowski, Link to Poland