III Zjazd Polonii Europejskiej

III Zjazd Polonii Europejskiej,  w dniach 23-25 października 2015 r. Oprócz swego podstawowego celu, to jest integracji Polonii (w szczególności tej nie zrzeszonej) proponuje w tym roku wszystkim uczestnikom trzy interesujące 1. „Polska Emigracja – Nasza wspólna droga” – z okazji 70-lecia zakończenia II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem zasług II Korpusu pod dowództwem gen. Władysława Andersa i wspomnieniem o Pani Irenie Anders; 2. „Spuścizna Jana Pawła II” – z okazji 10-tej rocznicy śmierci polskiego papieża; 3. „Oświata, szkolnictwo – dwujęzyczność we Włoszech i w Europie”. Poprzednie doświadczenia dowodzą, że takie spotkania budzą zainteresowanie, są oczekiwane i dobrze odbierane przez … czytaj dalej

wywiad z Mirosławem Szejbak

02 września 2015 | Autor: www.wilnoteka.lt Mirosław Szejbak z Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie został wiceprezydentem Kongresu Oświaty Polonijnej. W Krakowie odbył się II zjazd organizacji zrzeszającej oświatowe środowiska polonijne i polskie poza granicami Polski. KOP powstał w 2012 roku, jest ciałem konsultacyjnym, reprezentacyjnym i doradczym, mającym za zadanie wypracowywanie we współpracy z działającymi w Polsce instytucjami parlamentarnymi, rządowymi i pozarządowymi koncepcji i rozwiązań wspierających rozwój oświaty polskiej za granicą. W ciągu trzech lat, od zjazdu założycielskiego, działalność KOP była prowadzona na zasadach społecznych. Przyjęty wówczas statut organizacji nie został jednak dopracowany i z tego powodu organizacja nie mogła … czytaj dalej

Ewa Piacentile w Radiu Kraków

Poniżej przedstawiamy wywiad z Ewą Piacentile, który miał miejsce w Radiu Kraków tuż po II Zjeździe KOPu 17-20.07.2015 w Krakowie. Więcej na temat zjazdu II Zjazd KOP www.radiokrakow.pl