Zmiana terminów w Konkursie na PNR

Komunikat Organizatorów POLONIJNEGO NAUCZYCIELA ROKU Liczne prośby nauczycieli zmusiły organizatorów do drobnych zmian w Konkursie na PNR – § 3. Warunki udziału w Konkursie, pkt. 3 Termin nadsyłania zgłoszeń pocztą elektroniczną lub zwykłą: 30.04.2017 r. – Regulamin Komisji Konkursowej, pkt. 3 Do zadań Komisji należy przeprowadzenie postępowania konkursowego, w tym analiza i wybór najlepszych zgłoszeń konkursowych, a następnie ogłoszenie wyników w dniu 15.05.2017 r. więcej o konkursie…

Polonijny Nauczyciel Roku

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż wysyłamy do Państwa informacje o I-szej edycji konkursu “Polonijny Nauczyciel Roku”, który jest realizacją wniosku pokonferencyjnego w Ostródzie z czerwca 2016 roku zgłoszonego przez nauczycieli z Włoch – członków Kongresu Oświaty Polonijnej. Koleżanki i koledzy z Włoch zwrócili uwagę na niełatwe realia w jakich przychodzi pracować nauczycielom szkół polonijnych. Bardzo często ich entuzjazm i patriotyzm są jedynym czynnikiem podtrzymującym funkcjonowanie szkoły. Kongres Oświaty Polonijnej wyraża swoje wsparcie i obejmuje patronatem polonijnym inicjatywę naszych członków z Włoch, którzy opracowali zasady i regulamin konkursu. Pragniemy zasygnalizować niezmiernie ważny aspekt konkursu, ustawiczną inwestycję w rozwój tego drogocennego kapitału … czytaj dalej

Gratulacje dla Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Chicago   03-04-2017 Szanowny Pan Dariusz Bonisławski Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Szanowny Panie Prezesie, W imieniu Kongresu Oświaty Polonijnej mam przyjemność złożyć Panu najserdeczniejsze Gratulacje dla Prezesa Wspólnoty Polskiej Pana Dariusza Bonisławskiego Jako Kongres Oświaty Polonijnej, organizacji zrzeszającej środowiska oświatowe odpowiedzialne za edukację dzieci i młodzieży w duchu polskości poza granicami kraju, pragniemy wyrazić swoją nadzieje, iż wykorzysta Pan Prezes naszą chęć współpracy, która niewątpliwie zaowocuje poprawą oświaty wielomilionowego społeczeństwa polonijnego. Życzymy Panu wielu sukcesów w prowadzeniu i wspomaganiu wszechstronnej współpracy Polonii z Ojczyzną. Z wyrazami szacunku W imieniu Prezydium KOP Dr Jolanta Tatara Prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej