V Kongres Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie Kraków 17-21.10.2017

Szanowni Państwo, W imieniu Polskiej Akademii Umiejętności serdecznie zapraszamy do udziału w V Kongresie Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie, który odbędzie się w dniach 17-21 października 2017 roku w Krakowie pod hasłem Inteligencja polska w świecie.  Jego tematem przewodnim będzie rola i sytuacja polskiej inteligencji poza granicami kraju. Podczas Kongresu dyskutowane będą takie zagadnienia, jak pozycja inteligencji polskiej za granicą, jej miejsce w lokalnych społecznościach, rola towarzystw naukowych w integracji środowisk polonijnych, wpływ uczonych polskiego pochodzenia na wizerunek Polski w świecie oraz osiągnięcia polskich uczonych, które zyskały uznanie w nauce światowej, poczynając od nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych, poprzez filozofię i … czytaj dalej