Konkurs na lekcje z historii pt. “Stulecie Niepodległości Polski”  

Konkurs na lekcje z historii pt. “Stulecie Niepodległości Polski” Zapraszamy nauczycieli wszystkich szkół polonijnych w Ameryce do udzialu w konkursie na najciekawszą lekcję/zajęcia z okazji Stulecia Niepodległości Polski. CEL: Poznawanie historii Polski za pomocą nowych i interesujących metod nauczania mających na celu zainteresowanie uczniów szkół polonijnych historią Polski. ZASADY: Przesłanie konspektu lekcji z pomocami dydaktycznymi (karty pracy, pomoce naukowe) droga mailową na adres: zjazdportland2018@gmail.com  lub pocztą na adres Zjazd “Portland 2018” Polish Cultural Enrichment Program 3832 N Interstate Ave. Portland, Oregon 97227 TECHNIKI: dowolne w uwzględnieniem różnorodnych sposobów aktywizujących poznawanie historii.  Część: pisana, mówiona, wizualna. KATEGORIE WIEKOWE: 4 kategorie wiekowe: … czytaj dalej