Być Polakiem

Szanowni Państwo, Z wielką radością zapraszamy do udziału w X Jubileuszowej edycji Konkursu „Być Polakiem” dla uczniów Moduł A i dla nauczycieli polonijnych Moduł B. KALENDARIUM X EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM” 20.10.2018 r. Inauguracja w Ambasadzie RP w Madrycie03.03.2019 r. Termin nadsyłania prac konkursowych04.04.2019 r. godz. 19.00 – 07.04.2019 r. godz.13.00 Obrady Jury Konkursu w Warszawie 27.06.2019 r. Przyjazdy Laureatów i Wyróżnionych do Warszawy 28.06.2019 r. godz. 14.00 Gala X edycji Konkursu, Zamek Królewski w Warszawie 29.06.2019 r. – 03.07.2019 r. Ewent. wycieczka „Szlakiem Polskości” dla Laureatów i Wyróżnionych w Konkursie 04.07.2019 r. Wyjazdy Laureatów i Wyróżnionych z Warszawy