Roman Miedzianogóra nie żyje!

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą … ks. Jan Twardowski

Roman Miedzianogóra nie żyje!

13 lutego 2022 r. w Kopenhadze odszedł od nas Roman Miedzianogóra
Urodził się 2 maja 1939 r. w Nowym Tomyślu.

Zasłużony nauczyciel i wychowawca młodzieży polonijnej w Danii, założyciel i przewodniczący
Towarzystwa Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii, jeden z inicjatorów zjednoczenia Polonii
Duńskiej.
Organizator szkolnictwa polskiego w Dani, kursów dydaktycznych dla nauczycieli języka polskiego
w Danii, założyciel Szkoły Przedmiotów Ojczystych w Kopenhadze, współorganizator polonijnego
Teatru Trzech Pokoleń w Kopenhadze, organizator kursów “Demokratyzacja szkolnictwa polskiego
na przykładzie duńskiego systemu oświaty i zarządzania” przeprowadzonych w latach 1999-2002,
w ramach których zostało przeszkolonych 135 nauczycieli i działaczy samorządowych z powiatów
grojeckiego, piaseczyńskiego i z Gorzowa Wielkopolskiego, współtwórca i współorganizator
projektu współpracy między władzami gminy Kopenhaga a władzami powiatu grójeckiego i
piaseczyńskiego w latach 2002-2006 w dziedzinach samorządowości i oświaty, animator projektu
dwustronnej współpracy pomiędzy Burmistrzem Kopenhagi ds. Integracji a przedstawicielami
Ambasady RP w 2007 r. dotyczącej różnorodnych form pomocy dla polskich pracowników
migrujących do Danii, współorganizator, razem z Fundacją „Mam Marzenie”, pobytu polskich
dzieci cierpiących na choroby zagrażające ich życiu w Legolandzie w 2007 r.


Był odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2000 r., Złotym Medalem
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w 2005 r., Srebrnym Krzyżem Zasługi w 2005 r., Krzyżem
Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej w 2012r.
Cześć Jego pamięci!

aut. tekstu: Roman Śmigielski

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.