konkurs plastyczny

Międzynarodowy konkurs plastyczny “LEGENDA O SMOKU WAWELSKIM”

Microsoft Word - konkurs plastyczny 2015.docx

 

 

 

 

CELE KONKURSU
Kształtowanie wśród uczestników zainteresowania literaturą i czytelnictwem. Propagowanie wrażliwości na otaczający świat oraz promowanie szczególnie uzdolnionych plastycznie autorów prac.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Wiek uczestników : 6 – 15 lat

PRZEDMIOTEM KONKURSU są prace przedstawiające interpretacje własne tematu konkursu.

TECHNIKA PRAC: akwarela, gwasz, kredki akwarelowe, pastel, plakatówka, tempera, tusz. tempera.

FORMAT PRAC: A3 / 42 X30cm / prac nie należy oprawiać.

PRACE KONKURSOWE muszą być pracami własnymi autorów. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę .

PRACE należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub nauczyciela plastyki – ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 15 GDYNIA ul. Jowisza 60. 81 – 601 GDYNIA , do dnia 15 maja 2015 roku.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU nastąpi w dniu 1.06.2015 roku. Wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się w czerwcu podczas szkolnej uroczystości “Wręczania nagród laureatom konkursów “. O terminie uroczystości wręczenia nagród, laureaci konkursu zostaną powiadomieni.

KOMISJA KONKURSOWA powołana przez organizatorów, dokona oceny prac w kategoriach wiekowych :
6 – 9, 10 – 12 , 13 – 15 lat

KRYTERIA ocen prac są następujące: trafność doboru tematyki pracy, oryginalność, jakość i technika wykonania.

W każdej kategorii wiekowej zwycięzcy otrzymują nagrody i dyplomy.

ORGANIZATORZY:
RADA DZIELNICY GDYNIA – CHWARZNO, NAUCZYCIEL PlASTYKI ORAZ ZNP GDYNIA

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.