Aktywnie i w partnerstwie – edycja II

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zapraszamy nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach lub technikach do udziału w projekcie „Aktywnie i w partnerstwie”. Celem projektu jest stworzenie warunków do nawiązania współpracy  szkół polonijnych i polskich spoza Polski i zrealizowanie wspólnego projektu edukacyjnego.

Wiele możliwość do nawiązania kontaktów i współpracy partnerskiej z wybraną placówką i nauczycielami pracującymi w szkołach polonijnych lub polskich za granicą, otwartych na nowe doświadczenia i z wolą dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby wspólnie budować nową ofertę zajęć dla uczniów swoich klas, a dzięki temu rozwijać i wzmacniać o nowe pomysły i narzędzia ofertę zajęć realizowanych przez szkołę.

W dniach 15 – 17 czerwca 2018 roku w Ostródzie odbędzie się pierwsze spotkanie, podczas którego poznacie Państwo wszystkich uczestników i pomysły na projekty edukacyjne. Na bazie zgłoszonych inicjatyw, pod okiem specjalisty zbudujecie partnerstwa między szkołami i przygotujecie ścieżkę realizacji projektu, do wdrożenia w swoich klasach.

Na etapie wdrożenia projektów będzie Państwa wspierać specjalistka i trenerka – Zenka Bańkowska.

W grudniu odbędzie się spotkanie, na którym zaprezentujemy wypracowane projekty i dokonamy podsumowania działań, aby wzmocnić Państwa w podejmowaniu takich inicjatyw w przyszłości.

Korzyści z udziału w projekcie odczują uczniowie, którzy nawiążą relacje z kolegami z różnych krajów Europy, ale także będą mieli możliwość pogłębienia wiedzy o życiu Polonii i Polaków za granicą. Natomiast nauczyciele podniosą kompetencje zawodowe o narzędzia dotyczące współpracy i realizacji projektów edukacyjnych w partnerstwie oraz zyskają inspiracje do wprowadzenia nowych metod i nowych tematów w pracy z uczniami. Warto wspomnieć także o zyskach szkoły, która dzięki projektowi podniesie się atrakcyjność oferty poprzez współpracę ze szkołą polonijną, a także zyska nowego partnera.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP oferuje w ramach działania wsparcie w tworzeniu projektów i budowaniu ciekawej oferty edukacyjnej szkoły oraz promocję szkoły w kraju i zagranicą.

Koszt udziału nauczycieli polonijnych pokrywany jest ze środków MEN na doskonalenie nauczycieli.

Aby zakwalifikować się do projektu prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Rekrutację prowadzimy do 15 maja 2018r. Liczba miejsc jest ogarniczona.

Więcej informacji na stronie:

Aktywnie i w partnertswie – edycja II

Otagowano , .Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.