V edycja Akademii Polonijnych Doradców Metodycznych

(6 – 10 sierpnia 2019, Ostróda)

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” od 2015 roku tworzy sieć Lokalnych Ośrodków Metodycznych (LOM), których głównym celem jest inspirowanie lokalnego środowiska do działania i samopomocy.  Doradca metodyczny, stojący na czele LOMu,  ma za zadanie kierować i koordynować pracę partnerów i lokalnych ekspertów,   a także  doradzać  nauczycielom i wspomagać  ich w procesie planowania, budowania i organizowania procesu dydaktyczno – wychowawczego w szkole polonijnej.  Szczegóły związane z działalnością LOM znaleźć można na naszej stronie internetowej w zakładce LOKALNE OŚRODKI METODYCZNE.

Jednym z głównych zadań Akademii jest wyłonienie kandydatów na doradców w celu utworzenia nowych Lokalnych Ośrodków Metodycznych na świecie. Zapraszamy zatem do współpracy osoby otwarte,  kreatywne, mające wiedzę na temat metodyki nauczania języka polskiego jako obcego lub innych wymienionych w profilu doradcy przedmiotóworaz niezbędne doświadczenie w tym względzie. O przyjęciu decydować będą powyższe, a także:

  1. Spełnienie wymogów formalnych w tym ukończenie studiów pedagogicznych na kierunku: filologia polska, historia, geografia lub edukacja wczesnoszkolna.
  2. Motywacje kandydata.
  3. Miejsce proponowanej lokalizacji LOM.

Uczestnicy po ukończeniu Akademii i uzyskaniu akceptacji do włączenia do programu otrzymają opracowaną  ścieżkę rozwojowo – szkoleniową, która zapewni odpowiednie przygotowanie do pracy w charakterze lidera. Ścieżka każdorazowo zakładać będzie indywidualną opiekę merytoryczną oraz rozwój i wzmacnianie  niezbędnych kompetencji.

Dotychczas działają LOMy w sześciu miejscach na świecie: w Irlandii, Hiszpanii, Australii, na Węgrzech, dwa w Stanach Zjednoczonych (Chicago i Nowy Jork), a 25 maja 2019 otworzymy kolejny. W procesie budowy są dwa ośrodki.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.