Wyniki Konkursu MSZ

Konkurs „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą” rozstrzygnięty. Już wiadomo kto otrzyma wsparcie MSZ na projekty wspierające Polonię i Polaków za granicą w 2013 roku. W ramach konkursu Ministerstwo dofinansuje 97 projektów, na kwotę ponad 52 mln złotych. Konkurs ma na celu wsparcie Polonii i Polaków za granicą w … czytaj dalej

Klub Wawel

KLUB WAWEL Przy Stowarzyszeniu KLUB WAWEL funkcjonuje szkoła polska imienia Jana Długosza w Vicalvaro Madrid. Kontakt: www.klubwawel.org telefon: 0034 617256 981 e-mail: info@klubwawel.org

List Prezydium KOP do SPK

 10 grudnia 2012 Drogie Koleżanki i Koledzy, nauczyciele w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych! Kongres Oświaty Polonijnej powołany do życia w czerwcu tego roku w Pułtusku wyznaczył sobie za cel jednoczenie działań polskich i polonijnych środowisk oświatowych. Realizacja planu Ministerstwa Spraw Zagranicznych uspołecznienia SPK i zmiany systemu wspierania oświaty poza granicami Polski … czytaj dalej

głos poparcia z Paryża

Głos poparcia dla petycji skierowali do nas nauczyciele i rodzice dzieci uczących się w Społecznej Szkole w Paryżu. Szkoła dzieli się z Nami o realiach powstawania i trudnościach funkcjonowania Szkoły Społecznej, jedynej tego typu w Paryżu. W sposób nieprzerwany od 4 lat są obiektem dyskryminacji. www.ecolenovapolska.com Lettre au MEN 091012 … czytaj dalej

Interpelacja posła Adama Kwiatkowskiego

Interpelacje posła Adama Kwiatkowskiego na temat niepokojącej sytuacji w oświacie polonijnej. Interpelacja nr 10966 z dnia 24.10.12 w sprawie sytuacji w oświacie polonijnej, a w szczególności braku równego traktowania dzieci i nauczycieli z polskich szkół społecznych oraz szkolnych punktów konsultacyjnych. Interpelacja nr 10967 z dnia 24.10.12 w sprawie sytuacji w … czytaj dalej

Wasze komentarze

Poniżej przedstawiamy komentarze, które napływają wraz z głosami poparcia i inne opinie: Podpisuję się pod petycją, ponieważ uważam, że szkoły poza Polską powinny działać na podstawie tych samych przepisów prawnych, uzgodnionych w wyniku konsultacji MEN z przedstawicielami wszystkich rodzajów szkół polonijnych. Halina z Wielkiej Brytanii Moje dzieci świętują każde polskie … czytaj dalej

Irlandia Północna

Polska Szkoła Sobotnia w Ballymenie (Irlandia Północna) – zebrała 142 podpisy w czasie Biesiady Patriotycznej – Obchody Święta Niepodległości. Podpisy pod petycją przysłała Irlandia Północna

Hiszpania

 

Hiszpańsko-Polskie Stowarzyszenie Kulturalne Forum

Hiszpańsko-Polskie Stowarzyszenie Kulturalne Forum

Hiszpañsko-Polskie Stowarzyszenie Kulturalne “Forum” w Madrycie, jako organ założycielski i prowadzący dwie szkoły polonijne:

  • Polska Szkołe Forum w Madrycie
  • Polska Szkoła Forum w Mostolesie

z całym sercem popieramy i przyłączamy się do petycji, która Kongres Oświaty Polonijnej pragnie skierować do MEN i MSZ w Polsce.

Stop dyskryminacji polskich dzieci poza granicami RP,
Równe szanse dla uczniów, nauczycieli, szkół polonijnych!

Z nadzieją na powodzenie tej akcji,

Serdecznie pozdrawiam

Ewa Regner

Prezes Hiszpañsko-Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego “Forum”