„Powroty – nauka i integracja w polskim systemie edukacji”

„Powroty – nauka i integracja w polskim systemie edukacji” 23 październik 2014 | Autor: ORPEG | www.orpeg.pl W dniu 23 października 2014 r. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą organizuje seminarium pt: „Powroty – nauka i integracja w polskim systemie edukacji”. Podczas seminarium chcemy zająć się szeroko rozumianą problematyką wspierania i reintegracji młodzieży powracającej do polskiego systemu edukacji – do szkół i na studia, a tym samym poświecić naszą uwagę potrzebom uczniów, rodziców i nauczycieli działających po „odwrotnej stronie mobilności”, czyli zjawiskom, które towarzyszą wzrastającej mobilności zawodowej i edukacyjnej, wspieranej  m.in. przez programy i inicjatywy Unii Europejskiej. Wspólnie z partnerami … czytaj dalej

Pokongresowa relacja

Pokongresowa relacja Aleksandra Podhorodecka – www.dziennikpolski.co.uk Polecamy stronę internetową IV Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie – www.kptnno.krakow.pl

Deklaracja Końcowa IV Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

Deklaracja Końcowa Deklaracja koncowa IV Kongresu – wersja pdf W dniach 4–7 września 2014 roku w Krakowie obradował IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie. Organizatorami Kongresu byli Polska Akademia Umiejętności, Krakowski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Kongres Oświaty Polonijnej. Najważniejszym zadaniem IV Kongresu było przygotowanie dla władz krajowych rekomendacji konkretnych działań, mających zapewnić polskiej młodzieży w świecie dostęp do atrakcyjnych programów edukacyjnych, podtrzymujących kontakt z językiem i kulturą ojczystą. W obliczu trwających procesów migracyjnych oraz zmian zachodzących w społeczeństwach i państwach, uczestnicy wyrażają głębokie przekonanie o konieczności doskonalenia wizji nowoczesnej oświaty polonijnej, dzięki której dzieci i młodzież polskiego pochodzenia będą … czytaj dalej

40. rocznica śmierci Mariana Falskiego

40. rocznica śmierci Mariana Falskiego 8 październik 2014 | Autor: Wikipedia | www.wikipedia.org Marian Falski, pseudonim Rafał Praski (ur. 7 grudnia 1881 w miejscowości Nacz koło Nowogródka, zm. 8 października 1974 w Warszawie) – polski pedagog i działacz oświatowy, specjalista w dziedzinie ustroju i organizacji szkolnictwa. Znany jest jako autor najpopularniejszego polskiego elementarza XX w. wydanego pod tytułem: Nauka czytania i pisania wielokrotnie wznawianego (pierwsze wyd. 1910). Praca ta była przejawem postępu metodycznego w nauce czytania i pisania. Połączono w niej elementy metody tradycyjnej literowo-głoskowej z elementami metody syntetycznej odkrytej przez Falskiego, która była wynikiem jego spostrzeżeń, że czytający zwraca … czytaj dalej

Podziękowania

Prezydium KOP pragnie serdecznie podziękować za szybką odpowiedź i za wpłaty finansowe, które pokryją koszta utrzymania naszej strony, hostingu, serwera i poczty na następne kilka lat. Wpłat dokonały następujące ośrodki polonijne: Ameryka – Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce Ameryka – Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce Wielka Brytania – Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii Norwegia – Polska Katolicka Szkoła Sobotnia w Stavanger i Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II w Oslo Irlandia – Polska Macierz Szkolna w Irlandii Francja – Accueil Ecole Nova Polska  

Podręczniki w USA

Zapraszamy  na stronę Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, która jednoczy wszystkich nauczycieli polskich szkół sobotnich, miłośników języka polskiego, kultury i historii Polski. //www.znpusa.org/index.php?adminpanel=sklep

Kraków, 4–7 września 2014

IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie „Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – Sybiracy i młodzież” Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Kraków, 4–7 września 2014 www.kptnno.krakow.pl Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, Zapomnij o mnie. Adam Mickiewicz   IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie obradować będzie na temat: „Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – Sybiracy i młodzież”. Oznacza to połączenie troski o zachowanie w środowiskach migracyjnych pamięci o trudnych polskich dziejach z wypracowaniem jak najbardziej atrakcyjnych i nowoczesnych metod ich nauczania.   IV Kongres stanie się platformą dialogu między najnowszymi i najstarszymi pokoleniami migracyjnymi, a także … czytaj dalej

Kwestionariusz ankiety

Kwestionariusz ankiety Kwestionariusz ankiety na temat wykorzystania Podstawy Programowej dla dzieci uczących się w szkołach polskich za granicą i Ram Programowych (załącznik do Rozporządzenia MEN z 2010 r.) Szanowni Państwo, cztery lata po opublikowaniu obu propozycji programowych, pierwszych materiałów pomocniczych oraz podręcznika „Włącz Polskę“, jako ekspert wiodący projektu, w wyniku którego powstały te dokumenty, zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w ocenie ich przydatności i zakresu wykorzystania. Duży zespół autorów, nauczycieli i naukowców pracujący wówczas nad tymi zapisami działał z nadzieją, że uda się pomóc nauczycielom pracującym za granicą. Teraz możemy spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy się to choćby częściowo udało. … czytaj dalej

Ostróda 07.05.2014 – 11.05.2014

Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych 07.05.2014 – 11.05.2014 Ostróda W imieniu Kongresu Oświaty Polonijnej Prezydium KOP pragnie, na kilka dni przed rozpoczynającym się Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie, wszystkim uczestnikom, zaproszonym gościom i organizatorom bardzo gorąco życzyć owocnych  wykładów i warsztatów, satysfakcji z nawiązanych nowych kontaktów polonijnych. V Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych więcej informacji: //wspolnotapolska.org.pl/imprezy/,2.html  

V Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych

V Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych Szanowni Państwo, pięć lat temu  w Ostródzie odbyła się Konferencja  „Polskość poza granicami Rzeczypospolitej”, będąca próbą diagnozy stanu nauczania języka polskiego na obczyźnie oraz miejscem rozważań nad kierunkami rozwoju tego, tak bardzo ważnego dla wielomilionowej rzeszy Polonii i Polaków z zagranicy, obszaru aktywności. Kontynuacją Konferencji były coroczne zjazdy-spotkania środowisk oświatowych organizowane wspólnie z licznymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Tegoroczne jubileuszowe spotkanie będzie nawiązywać zarówno do doświadczeń pierwszej konferencji jak i poświęconych metodyce oraz zagadnieniom dydaktycznym zjazdów. Sprzyjać temu będzie również zmiana instytucji finansującej, którą jest od tego roku Ministerstwo Edukacji Narodowej. Chcielibyśmy, aby przyjęta formuła … czytaj dalej