głos poparcia z Paryża

Głos poparcia dla petycji skierowali do nas nauczyciele i rodzice dzieci uczących się w Społecznej Szkole w Paryżu. Szkoła dzieli się z Nami o realiach powstawania i trudnościach funkcjonowania Szkoły Społecznej, jedynej tego typu w Paryżu. W sposób nieprzerwany od 4 lat są obiektem dyskryminacji. www.ecolenovapolska.com Lettre au MEN 091012 Certificats Lettre au Consul 101010 list do Ministra Stanowskiego odpowiedz MEN Ecole Nova Polska gwarantuje: w przedszkolu i szkole zajęcia w małych grupach ukonstytuowanych wg poziomu ucznia, indywidualną pomoc, wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, przygotowanie do egzaminów  maturalnych w systemie francuskim, realizację materiału w klasach 1-3 szkoły podstawowej  w korelacji z … czytaj dalej

Interpelacja posła Adama Kwiatkowskiego

Interpelacje posła Adama Kwiatkowskiego na temat niepokojącej sytuacji w oświacie polonijnej. Interpelacja nr 10966 z dnia 24.10.12 w sprawie sytuacji w oświacie polonijnej, a w szczególności braku równego traktowania dzieci i nauczycieli z polskich szkół społecznych oraz szkolnych punktów konsultacyjnych. Interpelacja nr 10967 z dnia 24.10.12 w sprawie sytuacji w oświacie polonijnej, a w szczególności wprowadzenia równego traktowania wobec polskich szkół społecznych oraz szkolnych punktów konsultacyjnych Interpelacja 10966 Interpelacja 10967 Poseł  Adam Kwiatkowski  jest członkiem Komisji ds. Łączności z Polakami za Granicą. W ostatnich wyborach głosami Warszawiaków oraz Polonii został wybrany do Sejmu RP. Uzyskał 6.284 głosów, w tym ponad … czytaj dalej

Wasze komentarze

Poniżej przedstawiamy komentarze, które napływają wraz z głosami poparcia i inne opinie: Podpisuję się pod petycją, ponieważ uważam, że szkoły poza Polską powinny działać na podstawie tych samych przepisów prawnych, uzgodnionych w wyniku konsultacji MEN z przedstawicielami wszystkich rodzajów szkół polonijnych. Halina z Wielkiej Brytanii Moje dzieci świętują każde polskie święto. Syn często chodzi do norweskiej szkoły ubrany w barwy narodowe. Namiętnie rysuje polskie orły i polske flagi. Wiszą na honorowym miejscu w pokoju. Patriotyzm w pelnym wydaniu. I jak mam mu wytłumaczyć ze ukochana ojczyzna nie troszczy się o jego edukacje? Katarzyna z Norwegii Zgadzam się z tą opinią. … czytaj dalej

Irlandia Północna

Polska Szkoła Sobotnia w Ballymenie (Irlandia Północna) – zebrała 142 podpisy w czasie Biesiady Patriotycznej – Obchody Święta Niepodległości. Podpisy pod petycją przysłała Irlandia Północna

Hiszpania

 

Hiszpańsko-Polskie Stowarzyszenie Kulturalne Forum

Hiszpańsko-Polskie Stowarzyszenie Kulturalne Forum

Hiszpañsko-Polskie Stowarzyszenie Kulturalne “Forum” w Madrycie, jako organ założycielski i prowadzący dwie szkoły polonijne:

  • Polska Szkołe Forum w Madrycie
  • Polska Szkoła Forum w Mostolesie

z całym sercem popieramy i przyłączamy się do petycji, która Kongres Oświaty Polonijnej pragnie skierować do MEN i MSZ w Polsce.

Stop dyskryminacji polskich dzieci poza granicami RP,
Równe szanse dla uczniów, nauczycieli, szkół polonijnych!

Z nadzieją na powodzenie tej akcji,

Serdecznie pozdrawiam

Ewa Regner

Prezes Hiszpañsko-Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego “Forum”

Podpisy pod petycją – 1103

Podpisy pod petycją Zapraszamy do składania podpisu. Ze względów technicznych podgląd wpisów jest zablokowany. W miarę możliwości będziemy informować o liczbach. obecnie jest już zweryfikowanych: 1103 Kongres Oświaty Polonijnej Nie macie możliwości dostępu do internetu!? Wydrukujcie listę, podpiszcie i wyślijcie zeskanowaną wersję – format pdf… Tak, popieram petycję Stop dyskryminacji polskich dzieci poza granicami RP, Równe szanse dla uczniów, nauczycieli, szkół polonijnych! * adres e-mail nie będzie upubliczniony. wersja pdf czytaj… wersja podglądowa czytaj więcej…

Petycja KOP

PETYCJA System dofinansowania oświaty poza granicami Polski jest niesprawiedliwy i uniemożliwia ogromnej rzeszy dzieci dostęp do nauki języka polskiego i przedmiotów ojczystych. Przeważająca część polskich dzieci za granicą uczęszcza na zajęcia w różnego rodzaju szkołach społecznych. Te pękają w szwach co w wyniku pozostawia rzesze dzieci poza systemem oświaty polonijnej. Wieloletnie i systematyczne przeznaczanie funduszy na dokształcenie kadry pedagogicznej  i podniesienie jakości nauczania w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych z równoczesnym brakiem adekwatnego wsparcia szkół społecznych jest jawną dyskryminacją. Każde polskie dziecko powinno być traktowane jednakowo i każde ma prawo do nauki języka polskiego. Zarówno dzieci jak i ich rodzice oraz nauczyciele … czytaj dalej

Informacja MEN w odniesieniu do działań podjętych przez Radę Rodziców SPK w Brukseli

Publikujemy informację MEN w odniesieniu do działań podjętych przez Radę Rodziców Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Brukseli… Dodany: 15 października 2012, uaktualniony: 15 października 2012 W związku z informacją dotyczącą protestu Rady Rodziców Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Joachima Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli przeciw uspołecznianiu szkół, prowadzonych przez Ministra Edukacji Narodowej za granicą, uprzejmie informujemy, że aktualnie nie są prowadzone żadne działania zmierzające do zmiany sytuacji prawnej SPK w Brukseli. Ministerstwo wysoko ocenia działalność dydaktyczną szkoły w Brukseli, która kształci w trybie uzupełniającym ponad 1000 uczniów. Zapisy „Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2013 roku” w jednym … czytaj dalej

Apel Polskiej Szkoly Sobotniej w Oslo

oryginalny dokument Apel Polskiej Szkoly Sobotniej w Oslo 2012 Szanowni Państwo, W imieniu rodziców, nauczycieli i władz Polskiej Szkoły Sobotniej im. Bł. Jana Pawła II w Oslo zwracam się z prośbą o pomoc i reakcję w sprawie wyjątkowo ważnej – kolejnego już wycofania się władz Polski z prac w procesie ujednolicenia systemu oświaty polonijnej. Mieszkamy w pięknym i bogatym kraju jakim jest Norwegia, ale wiekszość rodzin dopiero niedawno osiedliła się tutaj. Jesteśmy największą grupą narodową, ponieważ stanowimy ponad 1% zamieszkujących ten kraj ludzi. Jak wszystkim ogólnie wiadomo jest to kraj o wysokiej stopie życiowej, ale również kraj, w którym opodatkowanie … czytaj dalej