Awans nauczycieli szkół za granicą

Kwalifikacje w awansie zawodowym

Ustawa Karta Nauczyciela określa:
• nauczyciel szkół za granicą – KN rozumie przez to nauczycieli języka polskiego, historii, geografii oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach
prowadzonych przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą;
• szkoły za granicą – KN rozumie przez to szkoły funkcjonujące w systemach oświaty innych państw oraz inne formy nauczania prowadzone przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą;

Kwalifikacje do wykonywania zawodu ma nauczyciel, który posiada
przygotowanie do nauczania realizowanego przedmiotu i przygotowanie
pedagogiczne .

Jest to pierwszy niezbędny warunek do rozpoczęcia procedur związanych
z awansem zawodowym.

Wymiar przygotowania pedagogicznego powinien obejmować
270 godz. i 150 godz. praktyk. Nie dotyczy to osób, które uzyskały
przygotowanie pedagogiczne przed dniem 31 października 1991 r.

Ważne linki:

• Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie:

//www.orpeg.pl/wsparcie-nauczycieli/awans-zawodowy/nauczycieli-szkolpolonijnych/

• pisząc na adres: awans-polonijny@orpeg.pl,
• Platforma do obsługi awansu nauczycieli polonijnych znajduje się na
stronie: //awanspolonijny.men.gov.pl/login.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.