Być Polakiem

Bardzo prosimy o upowszechnianie informacji o Konkursie, zarówno wśród uczniów szkół przedmiotów ojczystych, jak i wśród dzieci i młodzieży do szkół tych nieuczęszczających.
Mamy nadzieję, że tegoroczny temat Konkursu szczególnie zachęci dzieci i młodzież do myślenia o własnej tożsamości. Nieodparcie będą się, szczególnie młodzieży, nasuwać pytania: „czy być Polakiem poza granicami kraju to wartość dodana i dlaczego? Jak życie w dwukulturowości wzbogaca i rozszerza horyzonty myślenia? Jakie wartości kultury polskiej najsilniej wzmacniają polskość i pomagają czuć się Polakiem?” Na te i inne pytania będą odpowiadali, zmagając się z zadaniem konkursowym.

Mamy świadomość wielości oferty konkursowej: konkursy czytelnicze, deklamacyjne, teatralne itp. Wszystkie są ogromnie ważne, potrzebne i sekundujemy im z ogromną życzliwością. Konkurs „Być Polakiem” wnosi jednak nowy pierwiastek refleksji nad własną tożsamością. Bez jej mniej lub bardziej świadomego określenia nie da się być Polakiem w pełnym tego słowa znaczeniu. To jest takim, o którym Prezydent Ryszard Kaczorowski powiedział: „Zrozumiałem, że być Polakiem to zabiegać o to, aby flaga polska zawsze powiewała na równi z innymi flagami”. Do takiego przekonania chcemy prowadzić młodzież polonijną poprzez proponowanie jej udziału w Konkursie „Być Polakiem”.

Dlatego pozwalamy sobie prosić Państwa o wykorzystanie wszystkich możliwości dotarcia do młodzieży i zachęcenia ich do udziału w Konkursie.
Nauczycieli nie trzeba zachęcać lecz przekonać, że ich ogromny warsztat metodyczny wart jest pokazania i upublicznienia, aby mogli korzystać z niego także inni nauczyciele. Będzie to możliwe, bo konspekty chcemy wydać w formie książkowej.

W załączeniu znajduje się zaproszenie do udziału w Konkursie „Być Polakiem” Moduły A i B. Wszelkie pytania dotyczące obydwu modułów można kierować : bycpolakiem2019@gmail.com

INFORMACJE O KONKURSIE NA STRONIE ORGANIZATORA: FUNDACJA ŚWIAT NA TAK //swiatnatak.pl/byc-polakiem-x-2019/

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

Joanna Fabisiak, Poseł na Sejm RP Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konkursu

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.