List Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szymona Szynkowskiego vel Sęka skierowany do Polonii i Polaków mieszkających poza granicami RP.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Wykaz wybranych projektów i programów edukacyjnych dla Polonii Materiały dla nauczycieli i edukacja on-line Materiały dostępne na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: //www.gov.pl/web/edukacja   www.epodreczniki.pl//epodreczniki.pl/ksztalcenie-na-odleglosc        //www.academica.edu.pl. Materiały z Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej przygotowane przez Ministra Edukacji Narodowej: www.epodreczniki.pl (na platformie dostępne są scenariusze zajęć, e-podręczniki, gra edukacyjna) ORPEG poradnik dla nauczycieli „Jak Uczyć Online?” przygotowany przez nauczyciela kształcenia na odległość p. E. Beczek //www.orpeg.pl/index.php/home/aktualnosci/9-aktualnosci/2030-jak-uczyc-online-poradnik-dla-nauczycieli Inne linki ORPEG //www.orpeg.pl/index.php/ksztalcenie-na-odleglosc/zasady-rekrutacji //www.orpeg.pl/images/Upload/KNO/InformatorKNO_2019_20.pdf //www.orpeg.pl/index.php/o-pcn //www.orpeg.pl/index.php/prezentacje-z-lekcji //www.orpeg.pl/index.php/przykladowe-programy-nauczania //www.orpeg.pl/index.php/materialy-dydaktyczne //www.orpeg.pl/images/Upload/Ulotki/Ulotka_ORPEG.pdf Platforma naukowa z dostępnymi zasobami do treści literackich, historycznych, geograficznych oraz z zakresu przedmiotów ścisłych (//epodreczniki.pl). Nauczanie języka polskiego … czytaj dalej

Szkoła na światłowodach.

Refleksje po miesiącu nauczania on-line Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół Polonijnych, serdecznie zapraszamy na debatę na YouTube pod hasłem „Szkoła na światłowodach. Refleksje po miesiącu nauczania on-line”, która odbędzie się 15 kwietnia 2020 roku o godzinie 17:00 czasu polskiego. W debacie udział wezmą: Danuta Stryjak, kierownik Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie (prowadzonej przez ORPEG) Joanna Tambor, nauczyciel Szkoły Polskiej przy Związku Polaków w Kanadzie gr. 2 (szkoła społeczna), kandydat na doradcę metodycznego LOM w Kanadzie Magdalena Dębowska – moderator, nauczyciel m.in. Polskiej Szkoły FORUM w Madrycie, doradca metodyczny LOM w Hiszpanii. wszyscy Państwo oglądający debatę – m.in. poprzez zadanie pytania w formularzu zgłoszeniowym oraz na czacie w trakcie trwania rozmowy  Serdecznie zapraszamy. Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy wypełnić formularz poniżej. Link … czytaj dalej

PETYCJA – FRANCJA

Prośba o włączenie sie do ratowania przed spekulacyjną sprzedażą Domu Kombatantow w Paryżu Droga Pani Prezes, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy Zarządu Kongresu Oświaty Polonijnej, z serdecznymi pozdrowieniami od Macierzy i Ecole Nova Polska z Francji, zwracam się z prośbą o pomoc w ratowaniu od sprzedaży ostatniego miejsca spotkań dla organizacji polonijnych w Paryżu. Prosimy o umieszczenie trójjęzycznej petycji na stronie KOP-u i włączenie się do naszej akcji. W tym miejscu zarówno Macierz, jak i Ecole Nova Polska zorganizowały  wiele manifestacji edukacyjnych i promujących polską kulturę we Francji. Z ciepłym pozdrowieniem, Danuta Lemoyne

Jubileusz 10-lecia polskiej szkoły w Bergen

9 listapada 2019 Polska Szkoła im. Marynarki Wojennej RP w Bergen obchodziła 10-lecie działalności. Wszystkich obecnych powitała Dyrktor szkoły oraz Prezes Nordyckiej Unii Oświaty Polonijne Pani Iwona Mazurek-Orłowska. Uczniowie przygotowali program artystyczny, a cały Jubileusz uświtniony został szeregiem wystapień i gratulacji zaproszonych osób. Mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w prelekcji prof. Jerzego Bralczyka, wysłuchać przemowienia Konsul RP w Norwegii Pani Anny Śmiałek-Grzyb oraz kmdr ppor. Wojciecha Kleina ze Stowarzyszenia Oficerów Marinarki Wojennej RP w Gdyni. //www.polskaszkolawbergen.no List gratulacyjny Kongresu Oświaty Polonijnej odczytała Hanna Matras-Sand.

Ecole Nova Polska Dziesięciolecie

Organizując uroczystość Dziesięciolecia powstania Ecole Nova Polska pod nazwą “Polska – kraj mlekiem i miodem płynący”, pragniemy wpisać się w projekt przybliżenia Naszego Kraju Francuzom oraz integrowania środowisk polonijnych. Idąc śladem działań Macierzy z Wielkiej Brytanii, Irlandii i Holandii, proponujemy wprowadzenie „Wierszowiska”, tego wyjątkowego wydarzenia promujacego polską kulturę – festiwalu teatru i poezji polskiej, również we Francji. W tym celu zaprosiliśmy 15 uczniów wraz z nauczycielami  polonijnej szkoły z Wielkiej Brytanii z inscenizacją „Trenów” Jana Kochanowskiego, grupę młodych polonijnych aktorów z Holandii oraz orkiestrę z Irlandii, która zaprezentuje dawną polską muzykę tradycyjną. Rodzice, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły będą recytować wybrane utwory … czytaj dalej

Staże metodyczne poza Polską – dwuetapowe.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP ma zaszczyt zaprosić wszystkich nauczycieli języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej i historii uczących poza Polską na dwa staże metodyczne realizowane w szkołach polskich poza Polską: Polską Szkołą w Galway m. W. Szymborskiej Szkole Polskiej im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu. Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę stażu, który obejmować będzie dwa etapy. Etap pierwszy – przygotowanie teoretyczne – będzie mieć miejsce w Ostródzie w dniach 24-27 sierpnia 2019 r. Etap drugi – hospitacje lekcji i praktyki – będziecie Państwo mogli zrealizować w jednej z dwóch szkół: Szkole Polskiej im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu lub Polskiej Szkole w Galway im. W. Szymborskiej Zatem każdy staż to zarówno hospitacje lekcji prowadzonych … czytaj dalej

Dzień Edukacji Narodowej

Nauczyciel … to wyjątkowe powołanie na całym świecie. Nauczyciel polonijny, to dociekliwy umysł, dlatego życzymy wyjątkowej umiejętności zachęcania dzieci do myślenia, poznawania i działania, a nade wszystko podtrzymywania w nich polskości! Niechaj, te skromne życzenia wyrażą namiastkę wdzięczności za Waszą pracę. Prezydium KOP

Nowe władze Kongresu Oświaty Polonijnej

III Kandecja Kongresu Oświaty Polonijna (2018-2021) dr Jolanta Tatara USA – prezydent Anna Dunajewski – wiceprezydent Agnieszka Zając – wiceprezydent Hanna Sand – wiceprezydent Iwona Malinowski – sekretarz Ewa Miżejewska – skarbnik Komisja Rewizyjna 1. Barbara Wojda 2. Renata Kaczmarek 3. Józef Kwiatkowski    

Konkurs MEN

Konkurs MEN na organizację w 2018 r. doskonalenia zawodowego nauczycieli i obozów edukacyjnych. Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą – konkurs nr DE.WZP.263.1.1.2018 Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji oraz Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego doświadczenia oświadczenie o posiadaniu niezbędnego doświadczenia (wersja edytowalna) Link do formularza  Uwaga!  W pierwszej kolejności należy się zarejestrować. Nie dokonano migracji danych pomiędzy formularzami! Loginy i hasła obowiązujące w innych formularzach ministerstwa są nieaktywne (to jest nowy formularz). Przed rejestracją i wypełnieniem … czytaj dalej