Uwagi KOP do Rządowego Programu Współpracy z Polską Diasporą w latach 2015-2020

Uwagi KOP do Rządowego Programu Współpracy z polską Diasporą w latach 2015-2020 30 grudnia 2014 | Autor: KOP | www.kop-pl.com Prezydium Kongresu Oświaty Polonijnej z dużym zainteresowaniem zapoznało się z Programem i po dyskusji oraz konsultacjach, pragnie niniejszym przekazać uwagi dotyczące treści w nim zawartych. Przede wszystkim wydłużony czas na konsultacje społeczne postrzegamy, jako wyraz zrozumienia dla zaangażowania przeważającej części działaczy, dla których praca w sferze oświaty polonijnej odbywa się w czasie wolnym, którego wszystkim nam brak. Na wstępie pragniemy wyrazić nasze zadowolenie z faktu uaktualnienia i doprecyzowania analizy zjawiska jakim jest szeroko pojęta migracja Polaków. Diagnoza podmiotu, który jest … czytaj dalej

List Prezydium KOP do SPK

 10 grudnia 2012 Drogie Koleżanki i Koledzy, nauczyciele w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych! Kongres Oświaty Polonijnej powołany do życia w czerwcu tego roku w Pułtusku wyznaczył sobie za cel jednoczenie działań polskich i polonijnych środowisk oświatowych. Realizacja planu Ministerstwa Spraw Zagranicznych uspołecznienia SPK i zmiany systemu wspierania oświaty poza granicami Polski dotyczą wszystkich dzieci i nauczycieli. KOP jest zdania, że wszelkie innowacje winny być wypracowane w dialogu stron czyli władz polskich i nas, nauczycieli. Uważamy bowiem, że nasze doświadczenie i wiedza o realiach pracy nauczyciela polskiego poza Polską jest niezbędna do wypracowania mądrych rozwiązań systemowych. Od początku swej działalności KOP starał … czytaj dalej

Wasze komentarze

Poniżej przedstawiamy komentarze, które napływają wraz z głosami poparcia i inne opinie: Podpisuję się pod petycją, ponieważ uważam, że szkoły poza Polską powinny działać na podstawie tych samych przepisów prawnych, uzgodnionych w wyniku konsultacji MEN z przedstawicielami wszystkich rodzajów szkół polonijnych. Halina z Wielkiej Brytanii Moje dzieci świętują każde polskie święto. Syn często chodzi do norweskiej szkoły ubrany w barwy narodowe. Namiętnie rysuje polskie orły i polske flagi. Wiszą na honorowym miejscu w pokoju. Patriotyzm w pelnym wydaniu. I jak mam mu wytłumaczyć ze ukochana ojczyzna nie troszczy się o jego edukacje? Katarzyna z Norwegii Zgadzam się z tą opinią. … czytaj dalej