Polskie Centrum Kształcenia w Brukseli

Poniżej prezentujemy film o Polskim Centrum Kształcenia” – im. Jana Pawła II – w Brukseli www.szkola.be Szkoła realizuje uzupełniające plany nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie według obowiazującej Podstawy Programowej w zakresie klasy zerowej, szkoły podstawowej (język polski, historia, geografia, religia) i gimnazjum.  Zajęcia te przeznaczone są dla uczniów bardzo dobrze mówiących po polsku. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (sekcja środowa i sekcja sobotnia). Na zakończenie  każdego semestru przeprowadzane są we wszystkich klasach testy sprawdzające stopień opanowania wiadomości i umiejętności. Metody nauczania stosowane w szkole dają znakomite rezultaty. Skład kadry pedagogicznej to wykwalifikowani nauczyciele.    

Polska Szkoła Sobotnia w Oslo

15 września 2015 | Autor: www.szkolapolska.no Zachęcamy do obejrzenia filmu o Polskiej Szkole Sobotniej im. Św. Jana Pawła II w Oslo.       Zachęcamy również inne szkoły do przesyłania filmików ze swoich szkół, organizacji. Postaramy się również umieścić na stronie KOP i Facebooku.  

Minister Edukacji Narodowej

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ JOANNA KLUZIK-ROSTKOWSKA Warszawa, 04 września 2015 r. Drodzy Uczniowie, Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice, Entuzjaści oświaty polskiej poza granicami Kraju, rozpoczynamy kolejny rok nauki w szkołach polskich za granicą. Wiem, jak wielki wysiłek podejmujecie Państwo, aby utrzymać wśród uczniów więź z Polską, z naszą kulturą i językiem. Chcę Wam za to podziękować i zapewnić, że widzimy i doceniamy Wasze zaangażowanie. Drodzy Uczniowie, dziś możecie myśleć, że nauka języka polskiego, kultury i historii polskiej odbywa się kosztem Waszego czasu wolnego. Ale zapewniam Was – to nie jest czas stracony. W przyszłości te dodatkowe obowiązki zaprocentują nowymi umiejętnościami i … czytaj dalej

List otwarty

Szanowny Pan Mirosław Szejbak Forum Rodziców Szkół na Litwie Szanowny Panie Mirosławie, Kongres Oświaty Polonijnej wyraża swoje wsparcie w decyzjach podjętych przez pedagogów oraz rodziców odnośnie dyskryminującej polityki władz Republiki Litewskiej względem szkół polskich na Litwie. Polacy mieszkający na Litwie zasługują na realny mecenat Republiki Litewskiej na podstawie Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych pod auspicjami Rady Europy w Strasburgu, której Republika Litewska stała się stroną na podstawie dokumentu ratyfikacyjnego złożonego dnia 1 lipca 2000 roku. Konwencja ustanawia standardy ochrony mniejszości narodowych, w szczególności zapewnia równość wobec prawa i prawo do niedyskryminacji, zapewnia również ochronę języków i kultur oraz przewiduje … czytaj dalej

Edukacja.link

Oferta dla nauczycieli i rodziców od Edukacja.link Oferuje warsztaty dla nauczycieli i rodziców, w Polsce i poza granicami Polski, wsparcie metodyczne, zajęcia indywidualne dla uczniów z zakresu przygotowania do czytania na etapie przedszkolnym i doskonalenia sprawności czytania na etapie wczesnoszkolnym. Małgorzata Małyska proponuje: wsparcie metodyczne w zakresie projektowania zajęć edukacyjnych na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. warsztaty dla nauczycieli – otwarte oraz szkolenia rad pedagogicznych w zakresie uczenia czytania na pierwszym etapie edukacyjnym konsultacje dla nauczycieli w zakresie tworzenia nauczycielskich programów nauczania warsztaty tematyczne: praca z tekstem literacki, dobór lektury szkolnej, nauka pisania i ortografii na pierwszym etapie edukacyjnym propozycja ciekawych … czytaj dalej

Strajk na Litwie

Rodzice i uczniowie szkół z polskim językiem nauczania na Litwie ogłaszają strajk powszechny Pragnniemy z przykrością poinformować, że sytuacja ze szkolnictwem polskim na Litwie raptownie się pogarsza. Z dniem 2 września rodzice i uczniowie szkół z polskim językiem nauczania na Litwie ogłaszają strajk powszechny. Ta decyzja została poprzedzona następującymi faktami: w 2011 roku pomimo protestów społeczności polskiej na Litwie zostały przyjęte poprawki do Ustawy o oświacie, które znacznie pogarszają warunki nauczania szkół mniejszości naukowych. zostało zebranych 60 tysięcy podpisów protestujących przeciwko poprawkom do ustawy. Podpisy zostały przekazane do Sejmu, Rządu i Prezydentury Republiki Litewskiej. Zostało to całkowice zignorowane przez wszystkie … czytaj dalej

III Zjazd Polonii Europejskiej

III Zjazd Polonii Europejskiej,  w dniach 23-25 października 2015 r. Oprócz swego podstawowego celu, to jest integracji Polonii (w szczególności tej nie zrzeszonej) proponuje w tym roku wszystkim uczestnikom trzy interesujące 1. „Polska Emigracja – Nasza wspólna droga” – z okazji 70-lecia zakończenia II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem zasług II Korpusu pod dowództwem gen. Władysława Andersa i wspomnieniem o Pani Irenie Anders; 2. „Spuścizna Jana Pawła II” – z okazji 10-tej rocznicy śmierci polskiego papieża; 3. „Oświata, szkolnictwo – dwujęzyczność we Włoszech i w Europie”. Poprzednie doświadczenia dowodzą, że takie spotkania budzą zainteresowanie, są oczekiwane i dobrze odbierane przez … czytaj dalej

Bronimy egzaminu A-Level z języka polskiego w UK i IRL

06 marca 2015 | Autor: Małgorzata Lasocka | www.polskamacierz.org petycja A-Level z języka polskiego. Petycja Szanowani Państwo/ Drodzy Przyjaciele Jak może już Państwo wiedzą, w końcu stycznia Centrum Egzaminacyjne – Assessment and Qualifications Alliance (AQA), poinformowało, że od 2018 roku nie będzie więcej oferować uczniom możliwości zdawania egzaminu A-Level (odpowiednika matury) z języka polskiego. //www.rp.pl/artykul/1181435.html (Rzeczpospolita) To dla nas wszystkich zaskakująca informacja a decyzja podjęta przez AQA może mieć bardzo negatywny wpływ na działalność polskiego szkolnictwa w Wielkiej Brytanii w przyszłości. Decyzja motywowana była argumentami, które nie wydają się słuszne: brak odpowiedniej ilości wykwalifikowanych egzaminatorów oraz mała ilość studentów zdających egzamin. Polska … czytaj dalej

Wakacyjny obóz językowo–krajoznawczy dla młodzieży

Wakacyjny obóz językowo–krajoznawczy dla młodzieży Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Krakowie zaprasza młodzież do udziału w wakacyjnym obozie językowo-krajoznawczym. Oferujemy zajęcia językowe z lektorem, atrakcyjny program edukacyjny, wypoczynek oraz spotkania z rówieśnikami polskiego pochodzenia z różnych krajów świata. Termin: od 19 lipca do 1 sierpnia 2015 r. Program obozu: zajęcia językowe z lektorem (5 godz. dziennie); zwiedzanie Krakowa: Zamek Królewski na Wawelu, Droga Królewska, Śladami Jana Pawła II, żydowski Kazimierz oraz wybrane muzea i zabytki; wycieczki edukacyjne i krajoznawcze po Małopolsce, m.in. Kopalnia Soli w Wieliczce, Muzeum Auschwitz-Birkenau, Ojcowski Park Narodowy, Zakopane; zajęcia rekreacyjno-sportowe, taneczne, plastyczne, gra terenowa, basen, dyskoteki. … czytaj dalej

Wierszowisko w Holandii

27 stycznia 2015 | Autor: Tomasz Karawajczyk | www.wierszowisko.com W Holandii od 15 lat Forum Polskich Szkół organizuje WIERSZOWISKO – Festiwal Polskiej Poezji dla Dzieci. Wszystko zaczęło się w 2000 roku. Pomysł zorganizowania festiwalu poezji dziecięcej zaproponowała jedna z nauczycielek ze szkoły w Tilburgu, Dorota Perłowska. Miało to na celu stymulację dzieci do nauki polskich wierszy z wykorzystaniem elementu rywalizacji i chęci bycia najlepszym. Okazało się, że jest to pomysł wręcz genialny w swojej prostocie, a jednocześnie bardzo efektywny. Zamiast narzekań typu “a po co mi to”, “jakie to nudne i trudne”, wiersze zostają wręcz “połykane”, a słowa trudne i … czytaj dalej