III Zjazd Polonii Europejskiej

III Zjazd Polonii Europejskiej,  w dniach 23-25 października 2015 r. Oprócz swego podstawowego celu, to jest integracji Polonii (w szczególności tej nie zrzeszonej) proponuje w tym roku wszystkim uczestnikom trzy interesujące 1. „Polska Emigracja – Nasza wspólna droga” – z okazji 70-lecia zakończenia II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem zasług II Korpusu pod dowództwem gen. Władysława Andersa i wspomnieniem o Pani Irenie Anders; 2. „Spuścizna Jana Pawła II” – z okazji 10-tej rocznicy śmierci polskiego papieża; 3. „Oświata, szkolnictwo – dwujęzyczność we Włoszech i w Europie”. Poprzednie doświadczenia dowodzą, że takie spotkania budzą zainteresowanie, są oczekiwane i dobrze odbierane przez … czytaj dalej

Bronimy egzaminu A-Level z języka polskiego w UK i IRL

06 marca 2015 | Autor: Małgorzata Lasocka | www.polskamacierz.org petycja A-Level z języka polskiego. Petycja Szanowani Państwo/ Drodzy Przyjaciele Jak może już Państwo wiedzą, w końcu stycznia Centrum Egzaminacyjne – Assessment and Qualifications Alliance (AQA), poinformowało, że od 2018 roku nie będzie więcej oferować uczniom możliwości zdawania egzaminu A-Level (odpowiednika matury) z języka polskiego. //www.rp.pl/artykul/1181435.html (Rzeczpospolita) To dla nas wszystkich zaskakująca informacja a decyzja podjęta przez AQA może mieć bardzo negatywny wpływ na działalność polskiego szkolnictwa w Wielkiej Brytanii w przyszłości. Decyzja motywowana była argumentami, które nie wydają się słuszne: brak odpowiedniej ilości wykwalifikowanych egzaminatorów oraz mała ilość studentów zdających egzamin. Polska … czytaj dalej

Wakacyjny obóz językowo–krajoznawczy dla młodzieży

Wakacyjny obóz językowo–krajoznawczy dla młodzieży Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Krakowie zaprasza młodzież do udziału w wakacyjnym obozie językowo-krajoznawczym. Oferujemy zajęcia językowe z lektorem, atrakcyjny program edukacyjny, wypoczynek oraz spotkania z rówieśnikami polskiego pochodzenia z różnych krajów świata. Termin: od 19 lipca do 1 sierpnia 2015 r. Program obozu: zajęcia językowe z lektorem (5 godz. dziennie); zwiedzanie Krakowa: Zamek Królewski na Wawelu, Droga Królewska, Śladami Jana Pawła II, żydowski Kazimierz oraz wybrane muzea i zabytki; wycieczki edukacyjne i krajoznawcze po Małopolsce, m.in. Kopalnia Soli w Wieliczce, Muzeum Auschwitz-Birkenau, Ojcowski Park Narodowy, Zakopane; zajęcia rekreacyjno-sportowe, taneczne, plastyczne, gra terenowa, basen, dyskoteki. … czytaj dalej

Wierszowisko w Holandii

27 stycznia 2015 | Autor: Tomasz Karawajczyk | www.wierszowisko.com W Holandii od 15 lat Forum Polskich Szkół organizuje WIERSZOWISKO – Festiwal Polskiej Poezji dla Dzieci. Wszystko zaczęło się w 2000 roku. Pomysł zorganizowania festiwalu poezji dziecięcej zaproponowała jedna z nauczycielek ze szkoły w Tilburgu, Dorota Perłowska. Miało to na celu stymulację dzieci do nauki polskich wierszy z wykorzystaniem elementu rywalizacji i chęci bycia najlepszym. Okazało się, że jest to pomysł wręcz genialny w swojej prostocie, a jednocześnie bardzo efektywny. Zamiast narzekań typu “a po co mi to”, “jakie to nudne i trudne”, wiersze zostają wręcz “połykane”, a słowa trudne i … czytaj dalej

Uwagi KOP do Rządowego Programu Współpracy z Polską Diasporą w latach 2015-2020

Uwagi KOP do Rządowego Programu Współpracy z polską Diasporą w latach 2015-2020 30 grudnia 2014 | Autor: KOP | www.kop-pl.com Prezydium Kongresu Oświaty Polonijnej z dużym zainteresowaniem zapoznało się z Programem i po dyskusji oraz konsultacjach, pragnie niniejszym przekazać uwagi dotyczące treści w nim zawartych. Przede wszystkim wydłużony czas na konsultacje społeczne postrzegamy, jako wyraz zrozumienia dla zaangażowania przeważającej części działaczy, dla których praca w sferze oświaty polonijnej odbywa się w czasie wolnym, którego wszystkim nam brak. Na wstępie pragniemy wyrazić nasze zadowolenie z faktu uaktualnienia i doprecyzowania analizy zjawiska jakim jest szeroko pojęta migracja Polaków. Diagnoza podmiotu, który jest … czytaj dalej

ROP wznawia swoją działalność

Posiedzenie Rady Oświaty Polonijnej z udziałem minister edukacji narodowej 28 październik 2014 | Autor: MEN | www.men.gov.pl – Chcemy, by nasz język był nauczany w każdym miejscu na świecie, w którym obecni są Polacy – powiedziała Joanna Kluzik-Rostkowska w trakcie dzisiejszego posiedzenia Rady Oświaty Polonijnej. – Doceniamy wagę prężnych działań przedstawicieli Rady – dodała minister edukacji narodowej, która powołała dzisiaj nowy skład Rady. – Jednym z nich jest chęć objęcia nauką języka polskiego jak największej liczby dzieci emigrantów – powiedziała szefowa MEN. Minister wyraziła wdzięczność dla nauczycieli polonijnych prowadzących nauczania na całym świecie. Członkowie Rady podkreślali konieczność działań na rzecz … czytaj dalej

Otagowano

Projekt Polskiej Akademii Umiejętności

Szanowni Państwo, W nawiązaniu do uchwały I Kongresu Polskich Towarzystw na Obczyźnie z września 2005 roku, Polska Akademia Umiejętności przystąpiła do tworzenia “Forum Informacyjnego Polskich Stowarzyszeń i Organizacji Naukowych i Kulturalnych na Obczyźnie”. Organizacje kulturalne rozumiemy szeroko, włączając w ich grono również organizacje zawodowe wspierające Polaków na obczyźnie. Forum będzie nie tylko cenną bazą danych na temat polskich organizacji promujących i wspierających działalność naukową i kulturalną Polaków na całym świecie, ale również platformą ułatwiającą obieg informacji. Ponadto, na forum zawarte zostaną wiadomości na temat odbywających się w Polsce spotkań dotyczących sytuacji Polonii na świecie, jak również na temat inicjatyw władz … czytaj dalej

Współpraca z Polonią na rok 2015

MSZ wprowadza zmiany w konkursie dotyczącym współpracy z Polonią, depesza PAP z 16 października 2014 r. 28 październik 2014 | Autor: Tomasz Grodecki | www.pap.pl Przyszłoroczny konkurs dotyczący współpracy z Polonią odbędzie się na zmodyfikowanych zasadach. Nowy regulamin zakłada, że organizacja ubiegającą się o środki z MSZ na projekt, będzie musiała przedstawić list intencyjny od środowisk polonijnych zainteresowanych współpracą. Nowy regulamin konkursu “Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” był konsultowany z największymi podmiotami, które regularnie przystępują do konkursu. Zmiany są rezultatem uwag, które zgłaszały organizacje polonijne do dotychczasowych reguł. W edycji konkursu na 2015 rok wyodrębniono nowe, nieuwzględnione wcześniej obszary … czytaj dalej

IV Europejskie Sympozjum Polskich Macierzy Szkolnych

IV Europejskie Sympozjum Polskich Macierzy Szkolnych Dublin 22-23 listopada 2014 r.  Szkolnictwo polonijne w dobie przemian Europy. IV Europejskie  Sympozjum Polskich Macierzy Szkolnych Dublin, 22-23 listopada. Temat tegorocznego sympozjum: Szkolnictwo polonijne w dobie przemian Europy – diagnoza, rola i perspektywy. W sympozjum udział wezmą przedstawiciele PMS z Wielkiej Brytanii, Litwy, Białorusi, Belgii, Niemiec i Irlandii, która jest w tym roku gospodarzem spotkania. Ponadto, zaproszeni zostali przedstawiciele Ambasady i Konsulatu RP w Dublinie,  przedstawiciele MEN, MSZ oraz parlamentarzyści. Obrady rozpoczną się  w sobotę o godzinie 10.00  i potrwają do 18.00. Podsumowanie przewidziane jest na niedzielę rano (około 10.00). Sympozjum odbędzie się … czytaj dalej