Współpraca z Polonią na rok 2015

MSZ wprowadza zmiany w konkursie dotyczącym współpracy z Polonią, depesza PAP z 16 października 2014 r. 28 październik 2014 | Autor: Tomasz Grodecki | www.pap.pl Przyszłoroczny konkurs dotyczący współpracy z Polonią odbędzie się na zmodyfikowanych zasadach. Nowy regulamin zakłada, że organizacja ubiegającą się o środki z MSZ na projekt, będzie musiała przedstawić list intencyjny od środowisk polonijnych zainteresowanych współpracą. Nowy regulamin konkursu “Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” był konsultowany z największymi podmiotami, które regularnie przystępują do konkursu. Zmiany są rezultatem uwag, które zgłaszały organizacje polonijne do dotychczasowych reguł. W edycji konkursu na 2015 rok wyodrębniono nowe, nieuwzględnione wcześniej obszary … czytaj dalej

IV Europejskie Sympozjum Polskich Macierzy Szkolnych

IV Europejskie Sympozjum Polskich Macierzy Szkolnych Dublin 22-23 listopada 2014 r.  Szkolnictwo polonijne w dobie przemian Europy. IV Europejskie  Sympozjum Polskich Macierzy Szkolnych Dublin, 22-23 listopada. Temat tegorocznego sympozjum: Szkolnictwo polonijne w dobie przemian Europy – diagnoza, rola i perspektywy. W sympozjum udział wezmą przedstawiciele PMS z Wielkiej Brytanii, Litwy, Białorusi, Belgii, Niemiec i Irlandii, która jest w tym roku gospodarzem spotkania. Ponadto, zaproszeni zostali przedstawiciele Ambasady i Konsulatu RP w Dublinie,  przedstawiciele MEN, MSZ oraz parlamentarzyści. Obrady rozpoczną się  w sobotę o godzinie 10.00  i potrwają do 18.00. Podsumowanie przewidziane jest na niedzielę rano (około 10.00). Sympozjum odbędzie się … czytaj dalej

„Powroty – nauka i integracja w polskim systemie edukacji”

„Powroty – nauka i integracja w polskim systemie edukacji” 23 październik 2014 | Autor: ORPEG | www.orpeg.pl W dniu 23 października 2014 r. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą organizuje seminarium pt: „Powroty – nauka i integracja w polskim systemie edukacji”. Podczas seminarium chcemy zająć się szeroko rozumianą problematyką wspierania i reintegracji młodzieży powracającej do polskiego systemu edukacji – do szkół i na studia, a tym samym poświecić naszą uwagę potrzebom uczniów, rodziców i nauczycieli działających po „odwrotnej stronie mobilności”, czyli zjawiskom, które towarzyszą wzrastającej mobilności zawodowej i edukacyjnej, wspieranej  m.in. przez programy i inicjatywy Unii Europejskiej. Wspólnie z partnerami … czytaj dalej

Podziękowania

Prezydium KOP pragnie serdecznie podziękować za szybką odpowiedź i za wpłaty finansowe, które pokryją koszta utrzymania naszej strony, hostingu, serwera i poczty na następne kilka lat. Wpłat dokonały następujące ośrodki polonijne: Ameryka – Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce Ameryka – Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce Wielka Brytania – Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii Norwegia – Polska Katolicka Szkoła Sobotnia w Stavanger i Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II w Oslo Irlandia – Polska Macierz Szkolna w Irlandii Francja – Accueil Ecole Nova Polska  

Podręczniki w USA

Zapraszamy  na stronę Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, która jednoczy wszystkich nauczycieli polskich szkół sobotnich, miłośników języka polskiego, kultury i historii Polski. //www.znpusa.org/index.php?adminpanel=sklep

Kwestionariusz ankiety

Kwestionariusz ankiety Kwestionariusz ankiety na temat wykorzystania Podstawy Programowej dla dzieci uczących się w szkołach polskich za granicą i Ram Programowych (załącznik do Rozporządzenia MEN z 2010 r.) Szanowni Państwo, cztery lata po opublikowaniu obu propozycji programowych, pierwszych materiałów pomocniczych oraz podręcznika „Włącz Polskę“, jako ekspert wiodący projektu, w wyniku którego powstały te dokumenty, zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w ocenie ich przydatności i zakresu wykorzystania. Duży zespół autorów, nauczycieli i naukowców pracujący wówczas nad tymi zapisami działał z nadzieją, że uda się pomóc nauczycielom pracującym za granicą. Teraz możemy spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy się to choćby częściowo udało. … czytaj dalej

Ostróda 07.05.2014 – 11.05.2014

Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych 07.05.2014 – 11.05.2014 Ostróda W imieniu Kongresu Oświaty Polonijnej Prezydium KOP pragnie, na kilka dni przed rozpoczynającym się Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie, wszystkim uczestnikom, zaproszonym gościom i organizatorom bardzo gorąco życzyć owocnych  wykładów i warsztatów, satysfakcji z nawiązanych nowych kontaktów polonijnych. V Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych więcej informacji: //wspolnotapolska.org.pl/imprezy/,2.html  

DEN -2013

Dzień Edukacji Narodowej Najcenniejszym i najtrwalszym prezentem jaki można dać dziecku – jest wykształcenie. W podziękowaniu za ten, na każdym krańcu świata i w Polsce, samych radości i sukcesów życzy Kongres Oświaty Polonijnej. Dzień Edukacji Narodowej, święto wszystkich pracowników oświaty, obchodzone w dniu 14 października. Artykułem 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku, zwanej Kartą Nauczyciela, rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej została uznana za oficjalne święto wszystkich pracowników oświaty.

List Prezydium KOP do SPK

 10 grudnia 2012 Drogie Koleżanki i Koledzy, nauczyciele w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych! Kongres Oświaty Polonijnej powołany do życia w czerwcu tego roku w Pułtusku wyznaczył sobie za cel jednoczenie działań polskich i polonijnych środowisk oświatowych. Realizacja planu Ministerstwa Spraw Zagranicznych uspołecznienia SPK i zmiany systemu wspierania oświaty poza granicami Polski dotyczą wszystkich dzieci i nauczycieli. KOP jest zdania, że wszelkie innowacje winny być wypracowane w dialogu stron czyli władz polskich i nas, nauczycieli. Uważamy bowiem, że nasze doświadczenie i wiedza o realiach pracy nauczyciela polskiego poza Polską jest niezbędna do wypracowania mądrych rozwiązań systemowych. Od początku swej działalności KOP starał … czytaj dalej

Reakcja MSZ na list KOP

Reakcja MSZ na list KOP: List Kongresu Oświaty Polonijnej o finansowaniu oświaty polonijnej 2012.10.03 W przesłanym do Ministerstwa Spraw Zagranicznych liście Kongres Oświaty Polonijnej odniósł się do istniejącego modelu funkcjonowania polskiej oświaty za granicą, w którym  90% środków przekazywanych z budżetu państwa przeznaczanych jest na finansowanie szkolnych punktów konsultacyjnych kształcących tylko 10 % uczniów uczących się języka i w języku polskim. „Istniejąca sytuacja jest źródłem konfliktu pomiędzy szkołami społecznymi, a szkolnymi punktami konsultacyjnymi. Stawia po przeciwnych stronach: uczniów, nauczycieli i rodziców” czytamy w liście. Opinia Kongresu jest zbieżna ze zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz MSZ. Konieczna reforma została zapowiedziana w … czytaj dalej