Wybory do KOP

22 lipca 2015 | Autor: Tomasz Karawajczyk |www.kop-pl.com ORGANY PRZEDSTAWICIELSKIE KONGRESU Decyzją II Zjazdu Kongresu Oświaty Polonijnej w dniach 18 lipca 2015 roku zostały wybrane nowe władze KOP: Prezydent: dr Jolanta Tatara Wiceprezydent: Tomasz Karawajczyk Wiceprezydent: Anna Dunajewski Wiceprezydent: Mirosław Szejbak Sekretarz: Iwona Malinowski Skarbnik: Agnieszka Zając Komisja rewizyjna: Przewodniczący: Renata Kaczmarek Członkowie: Żaneta Brudzińska Agnieszka Lonska Organizacje partnerskie, które wspierały II Zjazd to: Patronat Honorowy – Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa Patronat Honorowy – Stowarzyszenie Wspólnota Polska – Longin Komołowski Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stowarzyszenie Wspólnota Polska – Oddział Krakowski, Link to Poland

Kampania Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii

10 marca 2015 | Autor: Marta Szutkowska-Kiszkiel |www.polskamacierz.com Kampania Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii Leaving Cert Polish Polska Macierz Szkolna w Irlandii prowadzi obecnie kampanię informacyjną skierowaną do irlandzkich szkół średnich, ich dyrektorów i polskich uczniów uczęszczających do nich. Do szkół irlandzkich na terenie całej wyspy trafi ponad 1000 ulotek. Niestety, wciąż wielu polskich uczniów nie wie, że może zdawać język polski na maturze i uzyskać aż 100 dodatkowych punktów, co ogromnie zwiększa ich szanse na wymarzone studia. Pomysłodawcom zależy na zachowaniu języka polskiego u młodzieży jak również na zwiększeniu zainteresowania tym egzaminem maturalnym, co znacznie podniosłoby prestiż języka polskiego w … czytaj dalej

II Zjazdu KOP

Pragniemy poinformować wszystkich, którym dobro KOP leży na sercu o trwających zaawansowanych pracach nad zorganizowaniem II Zjazdu KOP. Data: druga połowa lipca (wstępnie planowany jest termin: 17-20 lipca) Miejsce: Kraków Prosimy wszystkich o zapisanie w swoich kalendarzach i wzięciu tej daty pod uwagę w planowaniu wakacji. Dokładne informacje podamy pod koniec marca z równoczesnym zapisem uczestników. Prezydium KOP

konkurs plastyczny

Międzynarodowy konkurs plastyczny “LEGENDA O SMOKU WAWELSKIM”         CELE KONKURSU Kształtowanie wśród uczestników zainteresowania literaturą i czytelnictwem. Propagowanie wrażliwości na otaczający świat oraz promowanie szczególnie uzdolnionych plastycznie autorów prac. WARUNKI UCZESTNICTWA Wiek uczestników : 6 – 15 lat PRZEDMIOTEM KONKURSU są prace przedstawiające interpretacje własne tematu konkursu. TECHNIKA PRAC: akwarela, gwasz, kredki akwarelowe, pastel, plakatówka, tempera, tusz. tempera. FORMAT PRAC: A3 / 42 X30cm / prac nie należy oprawiać. PRACE KONKURSOWE muszą być pracami własnymi autorów. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę . PRACE należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub nauczyciela plastyki – ZESPÓŁ SZKÓŁ nr … czytaj dalej

Oświata polska poza granicami Rzeczypospolitej

Oświata polska poza granicami Rzeczypospolitej 4-7 wrzesień 2014 | Autor: dr Jolanta Tatara | www.kop-pl.com Zakres i tempo przemian wynikających z tendencji modernizacyjnych wpisanych w proces tzw. nowoczesności wciąż trudno dziś uznać za zakończony i zamknąć w ramach ustabilizowanego opisu. Sytuacji z pewnością nie upraszcza, wynikająca z jej charakteru, immanentna wielokierunkowość i związany z tym zjawiskiem zasięg zachodzących interferencji. Przed dużym wyzwaniem stoją dziś badacze prowadzący studia nad stanem oświaty polskiej poza granicami kraju. Być może ich wysiłki napotykają nawet na szczególnego rodzaju trudności, wynikające przede wszystkim z gwałtownego i dotąd nieznanego w historii rozwoju technologicznego i sprzęgniętego z nim wzrostu … czytaj dalej

Chcemy, by nasz język był nauczany w każdym miejscu na świecie…

Chcemy, by nasz język był nauczany w każdym miejscu na świecie… 12 grudnia 2014 | Autor: Marta Kiszkiel | Irlandia – Chcemy, by nasz język był nauczany w każdym miejscu na świecie, w którym obecni są Polacy – powiedziała Minister Joanna Kluzik-Rostkowska w trakcie posiedzenia Rady Oświaty Polonijnej 27 listopada w Warszawie. Rada Oświaty Polonijnej (ROP)  jest organem, do którego zadań należy m.in: przygotowywanie opinii dla Ministra Edukacji Narodowej na temat kierunków zmian w obszarze oświaty polskiej za granicą i przedstawianie propozycji rozwiązań w tym obszarze. Rada konsultuje też projekty aktów prawnych i opracowań zawierających propozycje systemowych zmian w tym … czytaj dalej

Kwestionariusz ankiety

Kwestionariusz ankiety Kwestionariusz ankiety na temat wykorzystania Podstawy Programowej dla dzieci uczących się w szkołach polskich za granicą i Ram Programowych (załącznik do Rozporządzenia MEN z 2010 r.) Szanowni Państwo, cztery lata po opublikowaniu obu propozycji programowych, pierwszych materiałów pomocniczych oraz podręcznika „Włącz Polskę“, jako ekspert wiodący projektu, w wyniku którego powstały te dokumenty, zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w ocenie ich przydatności i zakresu wykorzystania. Duży zespół autorów, nauczycieli i naukowców pracujący wówczas nad tymi zapisami działał z nadzieją, że uda się pomóc nauczycielom pracującym za granicą. Teraz możemy spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy się to choćby częściowo udało. … czytaj dalej

Ostróda 07.05.2014 – 11.05.2014

Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych 07.05.2014 – 11.05.2014 Ostróda W imieniu Kongresu Oświaty Polonijnej Prezydium KOP pragnie, na kilka dni przed rozpoczynającym się Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie, wszystkim uczestnikom, zaproszonym gościom i organizatorom bardzo gorąco życzyć owocnych  wykładów i warsztatów, satysfakcji z nawiązanych nowych kontaktów polonijnych. V Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych więcej informacji: //wspolnotapolska.org.pl/imprezy/,2.html  

V Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych

V Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych Szanowni Państwo, pięć lat temu  w Ostródzie odbyła się Konferencja  „Polskość poza granicami Rzeczypospolitej”, będąca próbą diagnozy stanu nauczania języka polskiego na obczyźnie oraz miejscem rozważań nad kierunkami rozwoju tego, tak bardzo ważnego dla wielomilionowej rzeszy Polonii i Polaków z zagranicy, obszaru aktywności. Kontynuacją Konferencji były coroczne zjazdy-spotkania środowisk oświatowych organizowane wspólnie z licznymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Tegoroczne jubileuszowe spotkanie będzie nawiązywać zarówno do doświadczeń pierwszej konferencji jak i poświęconych metodyce oraz zagadnieniom dydaktycznym zjazdów. Sprzyjać temu będzie również zmiana instytucji finansującej, którą jest od tego roku Ministerstwo Edukacji Narodowej. Chcielibyśmy, aby przyjęta formuła … czytaj dalej