Spotkanie w Krakowie

Spotkanie przedstawicieli Prezydium KOP – Kraków 25 – 27 lipca 2013 roku W dniach 25 – 27 lipca 2013 odbyły się spotkania przedstawicieli: władz Uniwersytetu Jagiellońskiego reprezentowanych przez prodziekana Collegium Medicum prof. Pawła Stręka, prof. dr hab. Władysława Miodunkę Dyrektora Katedry Języka Polskiego jako Obcego, dr hab. Piotra Horbatowskiego Dyrektora Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, dr Agnieszkę Rabiej Dyrektora Szkoły Letniej Języka Polskiego, Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddziału w Krakowie prof. Zygmunta Kolendę wiceprezesa Polskiej Akademii Umiejętności, prof. dr hab. Józefa Wróbla z Wydziału Polonistyki, pani Teresy Starmach Radnej Województwa Małopolskiego, Kazimierza Dobrzańskiego dyrektora Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia „Wspólnota … czytaj dalej

DEN -2013

Dzień Edukacji Narodowej Najcenniejszym i najtrwalszym prezentem jaki można dać dziecku – jest wykształcenie. W podziękowaniu za ten, na każdym krańcu świata i w Polsce, samych radości i sukcesów życzy Kongres Oświaty Polonijnej. Dzień Edukacji Narodowej, święto wszystkich pracowników oświaty, obchodzone w dniu 14 października. Artykułem 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku, zwanej Kartą Nauczyciela, rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej została uznana za oficjalne święto wszystkich pracowników oświaty.

Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że tegoroczny Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie odbędzie się w dniach od 8 do 12 maja. Chcielibyśmy aby nasze spotkanie było okazją do rozmów nad kluczowymi dla polonijnego środowiska oświatowego problemami. Będziemy zadawać pytania i podejmować próby odpowiedzi o sens istnienia i cele polskiej szkoły za granicą, wspólnie zastanowimy się nad strategicznymi kierunkami rozwoju różnych form edukacji, zapytamy instytucje państwowe i parlamentarne o plany dotyczące współpracy i wsparcia w bliższej i dalszej perspektywie. Dokonamy uroczystej inauguracji ważnych projektów, wzbogacimy wiedzę i umiejętności w ramach prelekcji, paneli grupowych i warsztatów, wypracujemy wspólne stanowisko oraz koncepcję jego … czytaj dalej

III edycja Konkursu Polonistycznego

Już po raz trzeci ORPEG we współpracy z Komitetem Głównym Literatury i Języka Polskiego zaprosił do udziału w Konkursie Polonistycznym dzieci i młodzież polską mieszkającą poza granicami kraju. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 750 uczniów z 36 szkół z 20 różnych państw świata. więcej o konkursie… Konkurs organizowany jest dla Szkolnych Punktów Konsultacyjnych. Wysokie noty otrzymali również uczniowie ze Szkoły Społecznej im. Jana Pawła II w Brukseli. Wiktoria Sieklucka Polskie Centrum Kształcenia im. Jana Pawła II w Brukseli Patrycja Porzezińska Polskie Centrum Kształcenia im. Jana Pawła II w Brukseli Martyna Lebiedzińska Polskie Centrum Kształcenia im. Jana Pawła II w Brukseli … czytaj dalej

Wyniki Konkursu MSZ

Konkurs „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą” rozstrzygnięty. Już wiadomo kto otrzyma wsparcie MSZ na projekty wspierające Polonię i Polaków za granicą w 2013 roku. W ramach konkursu Ministerstwo dofinansuje 97 projektów, na kwotę ponad 52 mln złotych. Konkurs ma na celu wsparcie Polonii i Polaków za granicą w zakresie edukacji, promocji Polski i polskości, wspierania organizacji środowisk polskich, ochrony praw mniejszości polskich czy zaangażowania Polonii i Polaków za granicą we współpracę gospodarczą państw ich zamieszkania z Polską. Podczas ogłoszenia wyników konkursu podsekretarz stanu w MSZ Janusz Cisek zaznaczył, że w tym roku mamy też nowy priorytet, jakim jest … czytaj dalej

List Prezydium KOP do SPK

 10 grudnia 2012 Drogie Koleżanki i Koledzy, nauczyciele w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych! Kongres Oświaty Polonijnej powołany do życia w czerwcu tego roku w Pułtusku wyznaczył sobie za cel jednoczenie działań polskich i polonijnych środowisk oświatowych. Realizacja planu Ministerstwa Spraw Zagranicznych uspołecznienia SPK i zmiany systemu wspierania oświaty poza granicami Polski dotyczą wszystkich dzieci i nauczycieli. KOP jest zdania, że wszelkie innowacje winny być wypracowane w dialogu stron czyli władz polskich i nas, nauczycieli. Uważamy bowiem, że nasze doświadczenie i wiedza o realiach pracy nauczyciela polskiego poza Polską jest niezbędna do wypracowania mądrych rozwiązań systemowych. Od początku swej działalności KOP starał … czytaj dalej

Interpelacja posła Adama Kwiatkowskiego

Interpelacje posła Adama Kwiatkowskiego na temat niepokojącej sytuacji w oświacie polonijnej. Interpelacja nr 10966 z dnia 24.10.12 w sprawie sytuacji w oświacie polonijnej, a w szczególności braku równego traktowania dzieci i nauczycieli z polskich szkół społecznych oraz szkolnych punktów konsultacyjnych. Interpelacja nr 10967 z dnia 24.10.12 w sprawie sytuacji w oświacie polonijnej, a w szczególności wprowadzenia równego traktowania wobec polskich szkół społecznych oraz szkolnych punktów konsultacyjnych Interpelacja 10966 Interpelacja 10967 Poseł  Adam Kwiatkowski  jest członkiem Komisji ds. Łączności z Polakami za Granicą. W ostatnich wyborach głosami Warszawiaków oraz Polonii został wybrany do Sejmu RP. Uzyskał 6.284 głosów, w tym ponad … czytaj dalej

Podpisy pod petycją – 1103

Podpisy pod petycją Zapraszamy do składania podpisu. Ze względów technicznych podgląd wpisów jest zablokowany. W miarę możliwości będziemy informować o liczbach. obecnie jest już zweryfikowanych: 1103 Kongres Oświaty Polonijnej Nie macie możliwości dostępu do internetu!? Wydrukujcie listę, podpiszcie i wyślijcie zeskanowaną wersję – format pdf… Tak, popieram petycję Stop dyskryminacji polskich dzieci poza granicami RP, Równe szanse dla uczniów, nauczycieli, szkół polonijnych! * adres e-mail nie będzie upubliczniony. wersja pdf czytaj… wersja podglądowa czytaj więcej…