Petycja KOP

PETYCJA System dofinansowania oświaty poza granicami Polski jest niesprawiedliwy i uniemożliwia ogromnej rzeszy dzieci dostęp do nauki języka polskiego i przedmiotów ojczystych. Przeważająca część polskich dzieci za granicą uczęszcza na zajęcia w różnego rodzaju szkołach społecznych. Te pękają w szwach co w wyniku pozostawia rzesze dzieci poza systemem oświaty polonijnej. Wieloletnie i systematyczne przeznaczanie funduszy na dokształcenie kadry pedagogicznej  i podniesienie jakości nauczania w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych z równoczesnym brakiem adekwatnego wsparcia szkół społecznych jest jawną dyskryminacją. Każde polskie dziecko powinno być traktowane jednakowo i każde ma prawo do nauki języka polskiego. Zarówno dzieci jak i ich rodzice oraz nauczyciele … czytaj dalej

Informacja MEN w odniesieniu do działań podjętych przez Radę Rodziców SPK w Brukseli

Publikujemy informację MEN w odniesieniu do działań podjętych przez Radę Rodziców Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Brukseli… Dodany: 15 października 2012, uaktualniony: 15 października 2012 W związku z informacją dotyczącą protestu Rady Rodziców Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Joachima Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli przeciw uspołecznianiu szkół, prowadzonych przez Ministra Edukacji Narodowej za granicą, uprzejmie informujemy, że aktualnie nie są prowadzone żadne działania zmierzające do zmiany sytuacji prawnej SPK w Brukseli. Ministerstwo wysoko ocenia działalność dydaktyczną szkoły w Brukseli, która kształci w trybie uzupełniającym ponad 1000 uczniów. Zapisy „Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2013 roku” w jednym … czytaj dalej

Apel Polskiej Szkoly Sobotniej w Oslo

oryginalny dokument Apel Polskiej Szkoly Sobotniej w Oslo 2012 Szanowni Państwo, W imieniu rodziców, nauczycieli i władz Polskiej Szkoły Sobotniej im. Bł. Jana Pawła II w Oslo zwracam się z prośbą o pomoc i reakcję w sprawie wyjątkowo ważnej – kolejnego już wycofania się władz Polski z prac w procesie ujednolicenia systemu oświaty polonijnej. Mieszkamy w pięknym i bogatym kraju jakim jest Norwegia, ale wiekszość rodzin dopiero niedawno osiedliła się tutaj. Jesteśmy największą grupą narodową, ponieważ stanowimy ponad 1% zamieszkujących ten kraj ludzi. Jak wszystkim ogólnie wiadomo jest to kraj o wysokiej stopie życiowej, ale również kraj, w którym opodatkowanie … czytaj dalej

Reakcja Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii

Apel Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii w sprawie dyskryminacji dzieci polskich przez państwo polskie. Polska Macierz Szkolna w Irlandii. Altogether School 41 Dominick Street Lower Dublin 1 Ireland Dublin, 03.10.2012 Do : Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski Premier Rządu Rzeczpospolitej Polskiej Donald Tusk Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas Minister Spraw Zagranicznych  Radosław Sikorski Minister Finansów  Jan Vincent – Rostowski Marszałek Sejmu Ewa Kopacz Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Dublinie Marcin Nawrot Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie  Katarzyna Smoter Członek Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Danuta Przywara Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak Dyrektor Ośrodka Polskiej Edukacji za Granicą  Magdalena Bogusławska Apel w sprawie … czytaj dalej

Opinia KOP o sytuacji oświaty polonijnej

Szanowni Państwo, Kongres Oświaty Polonijnej wyraża głębokie oburzenie trwającą od lat sytuacją w środowisku oświaty polonijnej i polskiej poza granicami kraju: rażąco nierównym i dyskryminującym traktowaniem uczniów i nauczycieli polonijnych szkół społecznych. Jest to wynikiem niereformowanych od lat, złych rozwiązań prawnych w tym zakresie.  90% polskich szkół sobotnich na świecie jest prowadzonych dzięki ogromnemu wysiłkowi organizacyjnemu i finansowemu rodziców przy minimalnym albo żadnym wsparciu z budżetu państwa polskiego. Natomiast pełne finansowanie otrzymują szkoły kształcące tylko 10% uczniów- szkolne punkty konsultacyjne. Istniejąca sytuacja  jest źródłem konfliktu pomiędzy szkołami społecznymi a szkolnymi punktami konsultacyjnymi. Stawia po przeciwnych stronach: uczniów, rodziców i nauczycieli. … czytaj dalej

Rezolucja KOP

W dniach 22-24 czerwca 2012 roku w Pułtusku odbył się w Domu Polonii Zjazd Założycielski Kongresu Oświaty Polonijnej. Uchwałą Zjazdu i w oparciu o przyjęty Statut KOP zostały wyłonione władze Organizacji: