Podziękowania

Prezydium KOP pragnie serdecznie podziękować za szybką odpowiedź i za wpłaty finansowe, które pokryją koszta utrzymania naszej strony, hostingu, serwera i poczty na następne kilka lat. Wpłat dokonały następujące ośrodki polonijne: Ameryka – Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce Ameryka – Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce Wielka Brytania – Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii Norwegia – Polska Katolicka Szkoła Sobotnia w Stavanger i Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II w Oslo Irlandia – Polska Macierz Szkolna w Irlandii Francja – Accueil Ecole Nova Polska  

Klub Wawel

KLUB WAWEL Przy Stowarzyszeniu KLUB WAWEL funkcjonuje szkoła polska imienia Jana Długosza w Vicalvaro Madrid. Kontakt: www.klubwawel.org telefon: 0034 617256 981 e-mail: info@klubwawel.org

głos poparcia z Paryża

Głos poparcia dla petycji skierowali do nas nauczyciele i rodzice dzieci uczących się w Społecznej Szkole w Paryżu. Szkoła dzieli się z Nami o realiach powstawania i trudnościach funkcjonowania Szkoły Społecznej, jedynej tego typu w Paryżu. W sposób nieprzerwany od 4 lat są obiektem dyskryminacji. www.ecolenovapolska.com Lettre au MEN 091012 Certificats Lettre au Consul 101010 list do Ministra Stanowskiego odpowiedz MEN Ecole Nova Polska gwarantuje: w przedszkolu i szkole zajęcia w małych grupach ukonstytuowanych wg poziomu ucznia, indywidualną pomoc, wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, przygotowanie do egzaminów  maturalnych w systemie francuskim, realizację materiału w klasach 1-3 szkoły podstawowej  w korelacji z … czytaj dalej

Interpelacja posła Adama Kwiatkowskiego

Interpelacje posła Adama Kwiatkowskiego na temat niepokojącej sytuacji w oświacie polonijnej. Interpelacja nr 10966 z dnia 24.10.12 w sprawie sytuacji w oświacie polonijnej, a w szczególności braku równego traktowania dzieci i nauczycieli z polskich szkół społecznych oraz szkolnych punktów konsultacyjnych. Interpelacja nr 10967 z dnia 24.10.12 w sprawie sytuacji w oświacie polonijnej, a w szczególności wprowadzenia równego traktowania wobec polskich szkół społecznych oraz szkolnych punktów konsultacyjnych Interpelacja 10966 Interpelacja 10967 Poseł  Adam Kwiatkowski  jest członkiem Komisji ds. Łączności z Polakami za Granicą. W ostatnich wyborach głosami Warszawiaków oraz Polonii został wybrany do Sejmu RP. Uzyskał 6.284 głosów, w tym ponad … czytaj dalej

Irlandia Północna

Polska Szkoła Sobotnia w Ballymenie (Irlandia Północna) – zebrała 142 podpisy w czasie Biesiady Patriotycznej – Obchody Święta Niepodległości. Podpisy pod petycją przysłała Irlandia Północna

Hiszpania

 

Hiszpańsko-Polskie Stowarzyszenie Kulturalne Forum

Hiszpańsko-Polskie Stowarzyszenie Kulturalne Forum

Hiszpañsko-Polskie Stowarzyszenie Kulturalne “Forum” w Madrycie, jako organ założycielski i prowadzący dwie szkoły polonijne:

  • Polska Szkołe Forum w Madrycie
  • Polska Szkoła Forum w Mostolesie

z całym sercem popieramy i przyłączamy się do petycji, która Kongres Oświaty Polonijnej pragnie skierować do MEN i MSZ w Polsce.

Stop dyskryminacji polskich dzieci poza granicami RP,
Równe szanse dla uczniów, nauczycieli, szkół polonijnych!

Z nadzieją na powodzenie tej akcji,

Serdecznie pozdrawiam

Ewa Regner

Prezes Hiszpañsko-Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego “Forum”