Gratulacje dla Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Chicago   03-04-2017 Szanowny Pan Dariusz Bonisławski Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Szanowny Panie Prezesie, W imieniu Kongresu Oświaty Polonijnej mam przyjemność złożyć Panu najserdeczniejsze Gratulacje dla Prezesa Wspólnoty Polskiej Pana Dariusza Bonisławskiego Jako Kongres Oświaty Polonijnej, organizacji zrzeszającej środowiska oświatowe odpowiedzialne za edukację dzieci i młodzieży w duchu polskości poza granicami kraju, pragniemy wyrazić swoją nadzieje, iż wykorzysta Pan Prezes naszą chęć współpracy, która niewątpliwie zaowocuje poprawą oświaty wielomilionowego społeczeństwa polonijnego. Życzymy Panu wielu sukcesów w prowadzeniu i wspomaganiu wszechstronnej współpracy Polonii z Ojczyzną. Z wyrazami szacunku W imieniu Prezydium KOP Dr Jolanta Tatara Prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej

Oficjalne stanowisko Kongresu Oświaty Polonijnej w sprawie powołania Polonijnej Rady Konsultacyjnej.

13 września 2016 | Autor: Prezydium KOP Oficjalne stanowisko Kongresu Oświaty Polonijnej w sprawie powołania Polonijnej Rady Konsultacyjnej.   13-09-2016 Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski Stanowisko Kongresu Oświaty Polonijnej w sprawie powołania Polonijnej Rady Konsultacyjnej Prezydium Kongresu Oświaty Polonijnej , wyraża swoje zaskoczenie informacją z dnia 5 września 2016 roku, dotyczacą ukonstytuowania się Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu. Według słów Pana Marszałka „ budowanie wspólnoty narodowej, będzie wielopłaszczyznową współpracą członków Rady w wielu dziedzinach – w nauczaniu języka polskiego, kultywowaniu polskich tradycji , oświacie , nauce i kulturze” oraz „Nic o Polonii bez Polonii. Będziemy Was słuchać i działać … czytaj dalej