Zmiana terminów w Konkursie na PNR

Komunikat Organizatorów POLONIJNEGO NAUCZYCIELA ROKU Liczne prośby nauczycieli zmusiły organizatorów do drobnych zmian w Konkursie na PNR – § 3. Warunki udziału w Konkursie, pkt. 3 Termin nadsyłania zgłoszeń pocztą elektroniczną lub zwykłą: 30.04.2017 r. – Regulamin Komisji Konkursowej, pkt. 3 Do zadań Komisji należy przeprowadzenie postępowania konkursowego, w tym analiza i wybór najlepszych zgłoszeń konkursowych, a następnie ogłoszenie wyników w dniu 15.05.2017 r. więcej o konkursie…

Ostróda 2017

VII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie W dniach 1- 4 czerwca 2017 roku odbędzie się w Ostródzie VII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych, którego organizatorami jest Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” wraz z instytucjami współorganizującymi lub wspierającymi: Kongres Oświaty Polonijnej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Spotkania te mają już swoją tradycję, każde z nich daje możliwość sformułowania  diagnozy kondycji nauki polskiej na obczyźnie oraz umożliwia  nawiązanie kontaktów miedzy polonijnymi pedagogami działającymi w różnych krajach i na różnych kontynentach. Ze względu na doświadczenia Państwa w pracy na rzecz polonijnej oświaty, bardzo zależy nam na Państwa czynnym udziale … czytaj dalej