Europejska Konferencja Nauczycieli Polonijnych we Włoszech

EUROPEJSKA KONFERENCJA NAUCZYCIELI POLONIJNYCH „UCZYMY JAK UCZYĆ” Neapol, 30 września – 2 października 2016 r.

26 września 2016 | Autor: ODNSWP.pl

Szanowni Państwo, Dyrektorzy oraz  Nauczyciele Polonijni,

W imieniu Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz partnera polonijnego – Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech serdecznie zapraszamy do udziału w Europejskiej Konferencji Metodycznej Nauczycieli Polonijnych w Neapolu w dn. 30.09-2.10.2016r.

Spotkanie będzie kontynuacją i rozszerzeniem odbywających się cyklicznie w tym miejscu konferencji i szkoleń. Przygotowany przez nas program spotkania łączy wiedzę teoretyczną, przydatną w edukacji dwujęzycznej oraz praktyczną, wyposażającą nauczycieli w konieczne do skutecznego nauczania narzędzia. Jesteśmy przekonani, że wysoki poziom merytoryczny zapewnią zaproszeni eksperci poczynając od pani profesor Ewy Lipińskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego, poprzez naszych stałych współpracowników z zagranicy, a kończąc na kadrze ODNSWP. W ramach proponowanych bloków tematycznych będziecie Państwo mieli okazję poznać istotne zagadnienia z zakresu: edukacji dzieci dwujęzycznych, pracy w grupie heterogenicznej oraz aktywnych metod pracy z rodzicami oraz uczniami. W każdej z proponowanych sesji staraliśmy się zapewnić udział uznanych autorytetów z danej dziedziny oraz osób mających duże doświadczenie praktyczne, co w naszym zamyśle ma przyczynić się do uzyskania dużej efektywności i atrakcyjności merytorycznej Konferencji.

Chcąc zapewnić uczestnikom możliwość dyskusji i wymiany poglądów na ważne dla oświaty polonijnej tematy, zaplanowaliśmy również panel dyskusyjny z udziałem gości specjalnych.

Dodatkowo, korzystając z planowanej obecności kandydatów na przyszłych doradców metodycznych, budowanej przez nas sieci Lokalnych Ośrodków Metodycznych, przygotowaliśmy dla nich kolejny intensywny warsztat, który poprowadzi pani prof. Magdalena Kachniewska – Dziekan Studium Magisterskiego SGH. Uprzejmie informujemy, że oprócz uczestników pierwszego etapu szkolenia mogą wziąć w nim udział inne – chętne osoby zainteresowane udziałem w projekcie budowy sieci wsparcia metodycznego. Projekt ma charakter długofalowy, a do głównych zadań powołanych Doradców należeć będzie m.in.: współpraca z placówkami dyplomatycznymi oraz organizacjami polonijnymi działającymi w obszarze oświaty na terenie danego kraju lub regionu w zakresie badania potrzeb i ich zaspokajania; tworzenie i aktualizacja bazy informacji o stanie oświaty polonijnej na terenie działania; przygotowywanie i prowadzenie krótkich form szkoleniowych zgodnie z potrzebami lokalnych środowisk; tworzenie planów działań rozwojowych i raportów ewaluacyjnych. Więcej informacji na ten temat możecie Państwo uzyskać na naszej stronie internetowej www.odnswp.pl lub pod adresem: lokalny.osrodek.metodyczny@gmail.com

Konferencja odbędzie się w dniach 30.09 – 2.10.2016r. w Neapolu (//www.hotelglidei.com/). Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 10 września 2016r. Formularze zgłoszeniowe prosimy wysyłać drogą elektroniczną na adres: odnswp@gmail.com Organizatorzy pokrywają koszt zakwaterowania, wyżywienia oraz programu towarzyszącego. Opłata wpisowa wynosi: 20€

Europejska Konferencja Metodyczna w Neapolu została objęta Patronatem Ambasady RP w Rzymie.

Poniżej znajdziecie Państwo program Konferencji oraz formularz zgłoszeniowy:

List od organizatorów

program-konferencji-w-neapolu-12-09-2016

Zał.2 Formularz zgłoszeniowy -Neapol 2016

Serdecznie pozdrawiamy i do miłego zobaczenia w Neapolu,

Dariusz Piotr Bonisławski Anna Smolińska

Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Prezes Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech

 

 

 

PROGRAM

PIĄTEK, 30.09.2016

Do 15:00 Rejestracja uczestników.

UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

15:00 – 16:00

 • Powitanie uczestników oraz zaproszonych gości- Anna Smolińska, Prezes Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech
 • Wystąpienia organizatorów, współorganizatorów oraz gości honorowych.

16:00 – 17:00 Wykład inauguracyjny „Młodzież polonijna a język ojczysty i tożsamość etniczna”-dr hab. Ewa Lipińska, prof. UJ.

17:30 – 19:00 Panel dyskusyjny „Nauczanie języka, kultury i historii Polski poza granicami kraju w obliczu wyzwań drugiej dekady XXI wieku”.

 • Światowa sieć oświatowych organizacji polonijnych , stan i perspektywy rozwoju ( dr Jolanta Tatara , Prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej).
 • Długofalowa strategia wsparcia nauczycieli i szkół polonijnych (Dariusz Piotr Bonisławski , Wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska ).
 • Znaczenie i rola telewizji publicznej w podtrzymywaniu i rozwijaniu oświaty polonijnej i polskiej za granicą ( Magdalena Mikołajaczak – Tadeusiak,  Dyrektor TVP Polonia ).
 • Nowoczesne technologie w nauczaniu polonijnym (Katarzyna Czyżycka ODNSWP).

SOBOTA, 01.10.2016

09:00 – 10:30 Skuteczne nauczanie języka polskiego nastolatków na emigracji –                                        dr hab. Ewa Lipińska, prof. UJ

11.00 – 13:00 Jak współpracować z rodzicami dziecka dwujęzycznego? Okiem psychologa – dr Faustyna Mounis, Francja

13:00 – 14:30 Przerwa obiadowa.

Sesja warsztatowa I.

14:30 – 16:00

 • Grupa 1. Aktywne metody pracy z rodzicami – Lucyna Bzowska, ODNSWP, PSPiA Klanza.
 • Grupa 2. Jak skutecznie uczyć w grupie heterogenicznej cz.1 – Liliana Barejko-Knops, ZNJPiP w Niemczech.

Sesja warsztatowa II.

16:30– 18:00

 • Grupa 1.  Jak skutecznie uczyć w grupie heterogenicznej cz.1 – Liliana Barejko-Knops, ZNJPiP w Niemczech.
 • Grupa 2. Aktywne metody pracy z rodzicami – Lucyna Bzowska, ODNSWP, PSPiA KLANZA

NIEDZIELA, 02.10.2016     

Sesja warsztatowa I.

9:00 – 10:30

 • Grupa 1. Jak skutecznie uczyć w grupie heterogenicznej cz.2– Liliana Barejko-Knops, ZNJPiP w Niemczech.
 • Grupa 2.  Edukacja i zabawa – metody aktywizujące w pracy z grupą – Lucyna Bzowska, ODNSWP, PSPiA KLANZA

Sesja warsztatowa II.

10:45 – 11:15

 • Grupa 1.  Edukacja i zabawa – metody aktywizujące w pracy z grupą Lucyna Bzowska, ODNSWP, PSPiA KLANZA
 • Grupa 2. Jak skutecznie uczyć w grupie heterogenicznej cz.2 – Liliana Barejko-Knops, ZNJPiP w Niemczech.

11:30 – 13:00 Jak pracować z emocjami dzieci dwujęzycznych? – dr Faustyna Mounis

13:15 Zakończenie konferencji.

NIEDZIELA, 02.10.2016

równoległe zajęcia warsztatowe  dla uczestników projektu budowania Lokalnych Ośrodków Metodycznych

09:00 – 18:00 Kształtowanie umiejętności liderskich, dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. SGH

Organizatorzy informują o możliwości zmiany programu.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.