Gratulacje dla Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Chicago   03-04-2017
Szanowny Pan
Dariusz Bonisławski
Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Szanowny Panie Prezesie,
W imieniu Kongresu Oświaty Polonijnej mam przyjemność złożyć Panu najserdeczniejsze Gratulacje dla Prezesa Wspólnoty Polskiej Pana Dariusza Bonisławskiego

Jako Kongres Oświaty Polonijnej, organizacji zrzeszającej środowiska oświatowe odpowiedzialne za edukację dzieci i młodzieży w duchu polskości poza granicami kraju, pragniemy wyrazić swoją nadzieje, iż wykorzysta Pan Prezes naszą chęć współpracy, która niewątpliwie zaowocuje poprawą oświaty wielomilionowego społeczeństwa polonijnego.

Życzymy Panu wielu sukcesów w prowadzeniu i wspomaganiu wszechstronnej współpracy Polonii z Ojczyzną.

Z wyrazami szacunku

W imieniu Prezydium KOP

Dr Jolanta Tatara

Prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.