Historyczne składy Prezydium KOP

Historyczne składy Prezydium KOP

2023

 • Prezes Wiktoria Laskowska – prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie;
 • Wiceprezes Elżbieta Barrass – prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii;
 • Wiceprezes Witalij Chmielewski – Związek Polaków w Kazachstanie;
 • Członek Zarządu Teresa Arszagi vel Harszagi – dyrektor Polskiego Centrum Kształcenia im. św. Jana Pawła II w Belgii;
 • Członek Zarządu Krystyna Dzierżyńska, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”;
 • Członek Zarządu Aleksander Sielicki.

2015-2023

 • Prezes: dr Jolanta Tatara – USA
 • Wiceprezes: Anna Dunajewski – USA
 • Wiceprezes: Agnieszka Zając –  Czechy
 • Członek Zarządu: Hanna Sand – Norwegia
 • Członek Zarządu: Ewa Miżejewska – Niemcy
 • Sekretarz: Iwona Malinowski –  Kanada

2012-2015:

 • Prezydent: Jacek Jurkowski – Szwecja
 • wiceprezydent: Jolanta Tatara – USA
 • wiceprezydent: Józef Kwiatkowski – Litwa
 • wiceprezydent: Ewa Rónay – Węgry
 • Sekretarz: Tomasz Karawajczyk – Holandia
 • Skarbnik: Marta Szutkowska-Kiszkiel – Irlandia

2015-2018:

 • Prezydent: Jolanta Tatara – USA
 • wiceprezydent: Tomasz Karawajczyk – Holandia/ Niemcy
 • wiceprezydent: Anna Dunajewski – USA
 • wiceprezydent: Mirosław Szejbak – Litwa
 • Sekretarz: Iwona Malinowski – Kanada
 • Skarbnik: Agnieszka Zając – Irlandia Północna

Komisja rewizyjna:

2023

 • Teresa Szramek – Kanada
 • Wanda Szatkowska – Ukraina
 • Ewa Piacentille -Włochi

2018-2023

2015-2018

 • Przewodniczący Renata Kaczmarek – Niemcy
 • Członkowie: Żaneta Brudzińska – Wielka Brytania
 • Członkowie: Agnieszka Lonska – Holandia

2012-2015

 • Przewodniczący Anna Dunajewski – USA
 • Członkowie: Barbara Rejak – Niemcy
 • Członkowie: Roman Miedzianogóra – Dania

Możliwość komentowania została wyłączona.