II ZJAZD NAUCZYCIELI POLONIJNYCH W ROSJI

W dniu 20 listopada 2021 roku Polska Macierz Szkolna w Rosji – jednostka strukturalna ogólnorosyjskiego zrzeszenia Związek Organizacji Polskich „Jedność” za pomocą Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej zorganizowała II Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Rosji.

Zjazd odbył się w trybie on-line i swym zasięgiem objął nauczycieli języka i kultury polskiej – lektorów uczelni wyższych, szkół średnich, organizacji polonijnych oraz ośrodków kształcenia dodatkowego z 34 regionów Rosji.

II Zjazd Nauczycieli Polonijnych stanowi ciąg dalszy pierwszego wspólnego spotkania prezesów organizacji polonijnych oraz nauczycieli języka polskiego, który odbył się w roku 2019 w Soczi i w toku którego podjęto decyzję o założeniu Polskiej Macierzy Szkolnej w Rosji na czele z prezesem Polonii Baszkortostanu panią Maryną Sadykową-Lisowską.

Z tej racji moderatorem II Zjazdu Nauczycieli Polonijnych w Rosji została Polonia Baszkortostanu. Właśnie w Ufie w roku 2016 odbyła się Ogólnorosyjska Konferencja Nauczycieli i Lektorów Języka Polskiego, od 1999 roku działa tu Polska Szkoła imienia A. Pieńkiewicza, język polski wykładany jest na Baszkirskim Uniwersytecie Państwowym oraz na Baszkirskim Pedagogicznym Uniwersytecie Państwowym imienia M. Akmułły.

Uczestników Zjazdu powitała Konsul do Spraw Polonii Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej Radca pani Anna Domska-Łuczak, Prezes Światowego Kongresu Oświaty Polonijnej pani Jolanta Tatara, Prezes Federalnej Narodowo-Kulturalnej Autonomii „Kongres Polaków w Rosji” pani Halina Subotowicz-Romanowa, Prezes Związku Organizacji Polskich w Rosji „Jedność” pan Aleksander Sielicki oraz autorka jednego z najpopularniejszych podręczników języka polskiego dla środowisk rosyjskojęzycznych pani Blanka Konopka. Organizatorzy i uczestnicy Zjazdu wyrazili zainteresowanie zamiarom wznowienia podręcznika Blanki Konopki za pośrednictwem Związku Organizacji Polskich „Jedność”

Zespół piosenki polskiej „Zielony Gaj” z Ufy pod kierownictwem Pawła Krasilnikowa złożył uczestnikom prezent muzyczny.

Program Zjazdu zawierał również zajęcia z metodyk nauczania języka i kultury polskiej zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Polonijnej Edukacji za Granicą (ORPEG) oraz warsztaty Violetty Mackiewicz (Moskwa), Antoniny Umińskiej (Jekaterynburg), Anusz Zabłockiej (Krasnodar) – nauczycieli, posiadających wieloletnie doświadczenie ze skutecznego nauczania języka polskiego w Rosji.

Uczestnicy spotkania okazali wdzięczność organizatorom Zjazdu oraz wyrazili dobrą nadzieję, że Polska Macierz Szkolna w Rosji w następnym roku zaprosi do Ufy nauczycieli polonijnych na spotkanie w trybie już bezpośrednim.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.