III Zjazd Polonii Europejskiej

StampaIII Zjazd Polonii Europejskiej,  w dniach 23-25 października 2015 r.

Oprócz swego podstawowego celu, to jest integracji Polonii (w szczególności tej nie zrzeszonej) proponuje w tym roku wszystkim uczestnikom trzy interesujące

1. „Polska Emigracja – Nasza wspólna droga” – z okazji 70-lecia zakończenia II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem zasług II Korpusu pod dowództwem gen. Władysława Andersa i wspomnieniem o Pani Irenie Anders;

2. „Spuścizna Jana Pawła II” – z okazji 10-tej rocznicy śmierci polskiego papieża;

3. „Oświata, szkolnictwo – dwujęzyczność we Włoszech i w Europie”.

Poprzednie doświadczenia dowodzą, że takie spotkania budzą zainteresowanie, są oczekiwane i dobrze odbierane przez społeczność polonijną, czego dowodem jest zwiększająca się z roku na rok ilość uczestników Zjazdu. Są przykładem dla innych, jak ważne jest podtrzymywanie polskości w drugiej ojczyźnie, dbają o dobry wizerunek Polski i Polaków.

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.