Informacja MEN w odniesieniu do działań podjętych przez Radę Rodziców SPK w Brukseli

Publikujemy informację MEN w odniesieniu do działań podjętych przez Radę Rodziców Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Brukseli…

Dodany: 15 października 2012, uaktualniony: 15 października 2012

W związku z informacją dotyczącą protestu Rady Rodziców Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Joachima Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli przeciw uspołecznianiu szkół, prowadzonych przez Ministra Edukacji Narodowej za granicą, uprzejmie informujemy, że aktualnie nie są prowadzone żadne działania zmierzające do zmiany sytuacji prawnej SPK w Brukseli. Ministerstwo wysoko ocenia działalność dydaktyczną szkoły w Brukseli, która kształci w trybie uzupełniającym ponad 1000 uczniów.

Zapisy „Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2013 roku” w jednym z zadań priorytetowych wskazują na tworzenie nowych miejsc nauczania języka polskiego w formach społecznych oraz otwierają możliwość uspołeczniania szkolnych punktów konsultacyjnych. Jest to jedna z możliwych dróg zapewnienia dostępu do nauczania języka polskiego jak największej liczbie uczniów polskich za granicą.

Zwracamy uwagę, że istnieją cztery formy nauczania języka polskiego za granicą – szkoły społeczne przy organizacjach Polaków, szkoły przy placówkach dyplomatycznych RP, nauczanie języka polskiego w lokalnych systemach kraju zamieszkania oraz nauczanie na odległość. W przyszłości wszystkie te formy powinny być kontynuowane. W konkretnych miejscach powinny funkcjonować te formy edukacji, które umożliwią największą dostępność do nauczania języka ojczystego.

Niepokoi nas opinia przedstawicieli rodziców szkoły przy Ambasadzie RP w Brukseli, że szkoły społeczne charakteryzuje niski poziom nauczania. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie podziela tej opinii, wyrażając się z uznaniem dla dorobku szkolnictwa polonijnego jako jednej z istotnych form kształcenia uzupełniającego. Zwracamy uwagę, że szkoły społeczne stanowią zdecydowanie największy komponent oświaty polskiej za granicą, w związku z czym powinny uzyskiwać adekwatne wsparcie.

//www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3469%3Ainformacja-ministerstwa-edukacji-narodowej-w-odniesieniu-do-dziaa-podjtych-przez-rad-rodzicow-szkolnego-punktu-konsultacyjnego-w-brukseli&catid=272%3Aministerstwo-komunikaty-i-wyjanienia-men&Itemid=355

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.