Kilka słów z Norwegii

12 lutego 2022 roku odbyło się uroczyste otwarcie Polskiej Szkoły w Hønefoss, której misją jest nauka języka polskiego, przedmiotów ojczystych oraz szerzenie polskiej kultury i tradycji. Polske Szkoła w Hønefoss powstała z inicjatywy stowarzyszenia Den Polsk-Norske Forening i Buskerud.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonały Konsul RP Pani Anna Śmiałek-Grzyb wraz z Dyrektor szkoły Panią Martą Nawrocką. List gratulacyjny Kongresu Oświaty Polonijnej odczytała Pani Hanna Matras-Sand Członek Zarządu oraz Przedstawicielka Królestwa Norwegii w KOP.

Następnie uroczystość uświetniła część artystyczna z udziałem uczniów szkoły. Po części oficjalnej odbyły się pierwsze lekcje, a rodzice uczestniczyli w spotkaniu z Panią Konsul RP i przedstawicielką Kongresu Oświaty Polonijnej.

Nasze wielkie podziękowania przesyłamy Dyrekcji, Nauczycielom, Rodzicom, Uczniom, Wolontariuszom i Sponsorom, wszystkim dzięki którym szkoła mogła rozpocząć swoją działalność.Jak w liście gratulacyjnym pisze Prezes dr Jolanta Tatara Włączenie się Kongresu Oświaty Polonijnej w obchody powołania Polskiej Szkoły w Hønefoss jest formą podziękowania za dbałość o najwyższą jakość kształcenie polonijnej młodzieży, tworzenie nowatorskich przedsięwzięć wspierających dynamiczny rozwój Polonii w Norwegii.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.