KOMITETY

  1. Komitet kontaktów z wydawnictwami – Wydawnictwa
  2. Komitet pomocy w zakładaniu placówek oświatowych – Załóż szkołę
  3. Komitet doskonalenia metod nauczania – Metody nauczania
  4. Komitet informacje o osiągnięciach Polaków na świecie – Polacy w świecie
  5. Komitet bazy danych szkół – Szkoły w świecie
  6. Komitet finansowy  – Finanse 

Możliwość komentowania została wyłączona.