Kondycja oświaty polonijnej – stan i potrzeby w warunkach epidemii

Konferecja „Kondycja oświaty polonijnej – stan i potrzeby w warunkach epidemii”

13 grudnia 2020 roku miała miejsce wirtualna konferencja, której organizatorami byli: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM), Kongres Oświaty Polonijnej (KOP) i Stowarzyszenie”Wspólnota Polska”. Tematem spotkania była „Kondycja oświaty polonijnej – stan i potrzeby w warunkach epidemii”.

Do udziału zostali zaproszeni nauczyciele, dyrektorzy szkół, prezesi organizacji oświatowych z całego świata. Gościem specjalnym konferencji był Pan Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą. Głównym celem konferencji było przedstawienie stanu oświaty polonijnej w okresie pandemii i wypracowanie kierunków wsparcia na rok 2021.

Otwarcia konferencji dokonali:Dariusz Piotr Bonisławski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Minister Jan Dziedziczak – Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą oraz dr Jolanta Tatara – Prezes Kongresu Oświaty Polonijnej, która w pierwszej części spotkania przedstawiła wyniki badań nt. kondycji oświaty polonijnej w czasie epidemii. W dalszej części konferencji wypowiedzieli się prelegenci z 16 państw.

Jak powiedziała jedna z prelegentek Agnieszka Lonska, prezes Forum Polskich Szkół w Holandii „szkoły polonijne radzą sobie, ponieważ nauczyciele są kreatywni, elastyczni, umieją się uczyć, a szkoły społeczne tworzone są z pasją, energią, z potrzeby serca. Działamy nie czekając na pomoc i wsparcie, bo szkoły to nie projekty, które odbędą się tylko wtedy, gdy będzie dofinansowanie projektu. Wsparcie jest potrzebne i powinno być systemowe, stabilne i szyte na miarę naszych potrzeb. Potrzebny jest dialog i zaufanie do nas, działaczy polonijnych, bo to my jesteśmy ekspertami od oświaty polonijnej na naszych terenach.”

Po krótkiej dyskusji podsumowania Konferencji dokonali moderatorka Katarzyna Władyka, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski oraz Minister Jan Dziedziczak – Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą

Szczegółowy program konferencji:

Otwarcie konferencji: 15.00 – 15.15

 1. Dariusz Piotr Bonisławski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
 2. Minister Jan Dziedziczak – Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą
 3. dr Jolanta Tatara – Prezes Kongresu Oświaty Polonijnej

Sesja I. Stan oświaty polonijnej podczas pandemii koronawirusa: 15.15 – 17.00

 • Katarzyna Władyka, Moderatorka konferencji – edukatorka, trenerka, nauczycielka języka polskiego jako obcego, redaktor naczelna magazynu edukacyjnego „Razem Młodzi Przyjaciele”
 • dr Jolanta Tatara, Prezes Kongresu Oświaty Polonijnej – przedstawienie wyników badań nt. kondycji oświaty polonijnej w czasie epidemii

Wystąpienia prelegentów

 1. USA, Dorota Andraka, Dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej w Nowym Jorku, Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce
 2. Kanada, Ewa Iwanicka, Dyrektor Polskiej Szkoły gr. 2 Związku Polaków w Kanadzie, Hamilton
 3. Wielka Brytania, Maja Brodzińska, Dyrektor Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Londynie
 4. Irlandia, Tomasz Bastkowski, Dyrektor Polskiej Szkoły SEN w Dublinie
 5. Irlandia Północna, Agnieszka Zając, Dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej Ballymena, Forum Szkół w Irlandii Północnej
 6. Niemcy, Ewa Miżejewska, Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej przy Polskiej Misji Katolickiej w Bielefeld, Polska Macierz Szkolna
 7. Czechy, Monika Plášková, Dyrektor Szkoły Podstawowej i Przedszkola z Polskim Językiem Nauczania w Suchej Górnej
 8. Białoruś, Andżelika Borys, Prezes Związku Polaków na Białorusi
 9. Australia, Magdalena Delport, Dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rowville
 10. Holandia, Agnieszka Lonska, Dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej i Klubu Malucha w Oss, Forum Polskich Szkół w Holandii
 11. Francja, Ewa Matczak, kierownik Sekcji Polskiej w Lyonie
 12. Litwa, Iwona Czerniawska, p.o. Dyrektora Liceum im. Adama Mickiewiczaw Wilnie
 13. Łotwa, Halina Smułko, Dyrektor Polskiego Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu
 14. Ukraina, Lesia Buhera, Dyrektor Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Stryju
 15. Kazachstan, Iwona Toczek, nauczycielka w Karagandzie delegowana przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
 16. Rosja, Aleksander Sielicki, Prezes Polskiego Centrum Narodowo-Kulturalnego„Jedność” w Krasnodarze

• Dyskusja uczestników konferencji

Sesja II. Rekomendacje dot. wsparcia oświaty polonijnej: 17.00 – 18.35

• Andrzej Bizoń, Moderator Sesji II – wieloletni Dyrektor Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie, obecnie Zastępca Prezydenta miasta Karwina

• Dyskusja uczestników konferencjiPodsumowanie i zamknięcie konferencji: 18.35 – 18.55

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.