Konkurs MEN

Konkurs MEN na organizację w 2018 r. doskonalenia zawodowego nauczycieli i obozów edukacyjnych.

Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą – konkurs nr DE.WZP.263.1.1.2018

Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji oraz Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego doświadczenia

oświadczenie o posiadaniu niezbędnego doświadczenia (wersja edytowalna)

Link do formularza 

Uwaga!  W pierwszej kolejności należy się zarejestrować. Nie dokonano migracji danych pomiędzy formularzami! Loginy i hasła obowiązujące w innych formularzach ministerstwa są nieaktywne (to jest nowy formularz).

Przed rejestracją i wypełnieniem oferty należy zapoznać się Instrukcją posługiwania się formularzem on-line

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.