KONKURS PLASTYCZNY I LITERACKI

CZŁOWIEKA TRZEBA MIERZYĆ MIARĄ SERCA – SERCEM W HOŁDZIE ŚW. JANOWI PAWŁOWI II W 100.

ROCZNICĘ URODZIN

Jan Paweł II jest uważany za najwybitniejszego Polaka. Jego działalność jako papieża zostanie zapamięta na długie stulecia, a Jego nauczanie będzie inspiracją dla młodych ludzi w szerzeniu na świecie pokoju i obrony tradycyjnych wartości Kościoła.

Do uczczenia jubileuszu 100.rocznicy urodzin Karola Wojtyły przygotowywaliśmy się od dawna, jednak ze względu na sytuację epidemiczną, która była niewątpliwym zaskoczeniem i wyzwaniem
zmuszeni zostaliśmy do zmniejszenia naszych działań. Mamy jednak nadzieję, że w przyszłości uda się zrealizować nasze założenia.

Chcąc zachęcić dzieci, młodzież oraz dorosłych, a także przyjaciół Karagandyjskiego Obwodowego Stowarzyszenia Polaków “Polonia” do kreatywnego udziału w obchodach 100.rocznicy urodzin św.
Jana Pawła II zorganizowaliśmy konkurs plastyczny i literacki pt.: “Człowieka trzeba mierzyć miarą serca-sercem w hołdzie św. Janowi Pawłowi II w 100.rocznicę urodzin”.

Głównym celem Konkursu było popularyzowanie postaci św. Jana Pawła II wśród członków Stowarzyszenia, a także motywowanie do pracy twórczej, rozwijanie wyobraźni artystycznej i zainteresowań w zakresie sztuk plastycznych i literackich.

Patronat honorowy nad Konkursem objęli: Kongres Oświaty Polonijnej oraz Katolickie Stowarzyszenie ” Civitas Christiana” w Turku.
Dzięki przyznanym środkom finansowym przez Ambasadę RP w Nur-Sułtanie zostały zakupione wspaniałe nagrody rzeczowe.

Nadesłane prace oceniane były w pięciu kategoriach wiekowych:

 • 3-6 lat,
 • 7-9 lat,
 • 10-14 lat,
 • 15-18 lat,
 • powyżej 18 lat.

Jury konkursu w składzie:
Przewodnicząca: konsul Anita Staszkiewicz, Ambasada RP w Nur-Sułtanie;
Członkowie:

 • Pani dr Jolanta Tatara- Prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej;
 • Pani Beata Michalak-Konieczna, sekretarz Katolickiego Stowarzyszenia ” Civitas Christiana” w Turku;
 • Pan Maciej Konieczny- Dyrektor Międzynarodowego Konkursu Artystycznego im. Władysława Pietrzaka

podjęło decyzję o przyznaniu następująch nagród i wyróżnień w poszczególnych kategoriach:

I. 3-9 lat

 1. Andrzej Siewostianow;
 2. Leon Chmielewski;
 3. Ewelina Pawluczuk.

II. 10-14 lat

 1. Anastazja Gerus;
 2. Weronika Obuchowska;
 3. Bogdan Siewostianow.

III. 15-18 lat
Wyróżnienie
Daria Buzowierowa

IV. 18+

 1. Nina Szedłowska;
 2. Anna Martynowa;
 3. Marianna Makijewa.

Praca literacka:

 1. Nina Szedłowska/redakcja S. Szedłowska/;
 2. E. Chmielewska /redakcja K. Półtorzycka/;
 3. Maria Starostina.

Dziękujemy wszystkim za udział w Konkursie oraz gratulujemy zwycięzcom

Nadesłane prace
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.