KOP News nr 1/2021


Szanowni Państwo!

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Odpowiadając na rosnące zainteresowanie polonijnych środowisk oświatowych wzajemną współpracą i wymianą doświadczeń, otwieramy jako Kongres Oświaty Polonijnej stronę, na której będzie można znaleźć materiały na temat kondycji oświaty polonijnej w świecie. Od pewnego czasu w naszym środowisku narasta niepokój o kierunek, w jakim zmierza szkolnictwo poza granicami Polski. Obawy wyrażane są dość powszechnie w rozmowach prywatnych, w kuluarach konferencji naukowych, a także, choć rzadziej, w debacie publicznej. 

Istnieją dwa powody pojawienia się “KOP NEWS”. Po pierwsze, chodzi o  uświadamianie  Polakom   mieszkającym w  kraju,  jak   wielkie  skarby naszej  historii i kultury znajdują się pod opieką organizacji Polaków za granicą, szkolnictwa polonijnego i polskiego poza granicami Polski. Ponadto konieczne jest informowanie, jakiej pomocy ze strony Rzeczypospolitej dla skutecznych działań oświaty polonijnej w świecie potrzebujemy. A to istotna sprawa, by sobie uświadomić, jak ważną rolę odgrywają polonijne i polskie szkoły poza granicami Polski –  rozproszone po całym świecie – oraz jak fundamentalne jest dalekowzroczne, kompleksowe i planowe ich wspieranie – dla zachowania naszego dziedzictwa.

Po drugie, ważne jest, aby tematyka oświaty polonijnej na stałe wpisała się dyskurs środowisk akademickich, a holistyczne podejście podejmowanych badań czy oferty szkoleniowej wychodziło naprzeciw zdiagnozowanym potrzebom zarówno środowisk nauczycieli i pedagogów , jak i szkół oraz organizacji oświatowych. 

“KOP NEWS” został pomyślany jako periodyk, który ważne głosy i  informacje będzie zbierać i udostępniać Czytelnikom w pigułce na „KOP NEWS”, a  – w pełnej odsłonie – na stronie naszego Stowarzyszenia www.kop-pl.com. 

Jesteśmy otwarci na jak najszersze spektrum tematyczne w odniesieniu do problematyki oświaty polonijnej. 

Pierwsze wydanie “KOP NEWS” zawiera wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych przez Zarząd Kongresu Oświaty Polonijnej na przełomie listopada i grudnia 2020 roku oraz ustalenia, w jaki sposób realizowano naukę podczas pandemii w szkołach polonijnych na całym świecie.

Zapraszamy do lektury tego numeru,

Zarząd Kongresu Oświaty Polonijnej

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.