KOP NEWS

Szanowni Państwo!

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Odpowiadając na rosnące zainteresowanie polonijnych środowisk oświatowych wzajemną współpracą i wymianą doświadczeń, otwieramy jako Kongres Oświaty Polonijnej stronę, na której będzie można znaleźć materiały na temat kondycji oświaty polonijnej w świecie. Od pewnego czasu w naszym środowisku narasta niepokój o kierunek, w jakim zmierza szkolnictwo poza granicami Polski. Obawy wyrażane są dość powszechnie w rozmowach prywatnych, w kuluarach konferencji naukowych, a także, choć rzadziej, w debacie publicznej. 

Istnieją dwa powody pojawienia się “KOP NEWS”. Po pierwsze, chodzi o  uświadamianie  Polakom   mieszkającym w  kraju,  jak   wielkie  skarby naszej  historii

i kultury znajdują się pod opieką organizacji Polaków za granicą, szkolnictwa polonijnego i polskiego poza granicami Polski. Ponadto konieczne jest informowanie, jakiej pomocy ze strony Rzeczypospolitej dla skutecznych działań oświaty polonijnej w świecie potrzebujemy. A to istotna sprawa, by sobie uświadomić, jak ważną rolę odgrywają polonijne i polskie szkoły poza granicami Polski –  rozproszone po całym świecie – oraz jak fundamentalne jest dalekowzroczne, kompleksowe i planowe ich wspieranie – dla zachowania naszego dziedzictwa.

Po drugie, ważne jest, aby tematyka oświaty polonijnej na stałe wpisała się dyskurs środowisk akademickich, a holistyczne podejście podejmowanych badań czy oferty szkoleniowej wychodziło naprzeciw zdiagnozowanym potrzebom zarówno środowisk nauczycieli i pedagogów , jak i szkół oraz organizacji oświatowych. 

“KOP NEWS” został pomyślany jako periodyk, który ważne głosy i  informacje będzie zbierać i udostępniać Czytelnikom w pigułce na „KOP NEWS”, a  – w pełnej odsłonie – na stronie naszego Stowarzyszenia www.kop-pl.com. 

Jesteśmy otwarci na jak najszersze spektrum tematyczne w odniesieniu do problematyki oświaty polonijnej. 

Pierwsze wydanie “KOP NEWS” zawiera wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych przez Zarząd Kongresu Oświaty Polonijnej na przełomie listopada i grudnia 2020 roku oraz ustalenia, w jaki sposób realizowano naukę podczas pandemii w szkołach polonijnych na całym świecie.

Zapraszamy do lektury tego numeru,

Zarząd Kongresu Oświaty Polonijnej

KOP News nr 2/2021

Awans zawodowy nauczycieli szkół polonijnych. 28 lutego 2021 odbyło się zainicjowane przez Zarząd KOP webinarium poprowadzone przez przedstawicielki Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Pierwsze «SPOTKANIE PRZY HERBATCE» członków KOP odbyło się 7 marca 2021r.

KOP News nr 1/2021

Szanowni Państwo! Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy! Odpowiadając na rosnące zainteresowanie polonijnych środowisk oświatowych wzajemną współpracą i wymianą doświadczeń, otwieramy jako Kongres Oświaty Polonijnej stronę, na której będzie można znaleźć materiały na temat kondycji oświaty polonijnej w świecie. Od pewnego czasu w naszym środowisku narasta niepokój o kierunek, w jakim zmierza szkolnictwo poza granicami Polski. Obawy wyrażane są dość powszechnie w rozmowach prywatnych, w kuluarach konferencji naukowych, a także, choć rzadziej, w debacie publicznej.  Istnieją dwa powody pojawienia się “KOP NEWS”. Po pierwsze, chodzi o  uświadamianie  Polakom   mieszkającym w  kraju,  jak   wielkie  skarby naszej  historii i kultury znajdują się … czytaj dalej