KOP

Kongresu Oświaty Polonijnej to samorządna organizacja przedstawicieli wszystkich oświatowych środowisk polonijnych i polskich poza granicami kraju. Pomysł i założenie KOP zainicjowała grupa działaczy oświatowych dnia 26 marca 2011 roku w składzie: link… Grupa inicjatorów przygotowała Pierwszy Zjazd KOP przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Celem Kongresu jest:

  • dbałość o zapewnienie oświacie polonijnej i polskiej poza granicami kraju należnych jej praw, statusu i środków;
  • integracja i wzmocnienie ruchu oświatowego polonii i polaków poza granicami kraju;
  • troska o zachowanie przez młode pokolenia Polaków poza granicami kraju języka polskiego oraz narodowego dziedzictwa kulturowego i historycznego;
  • rozwijanie poczucia wspólnego dobra i więzi narodowej Polaków poza jego granicami z macierzą;
  • dbałość o dobre imię Polski i narodu polskiego przy poszanowaniu innych kultur i narodów.

Statut KOP

Komentarze są wyłączone.