Kraków 2017

V KONGRES POLSKICH TOWARZYSTW NAUKOWYCH W ŚWIECIE „INTELIGENCJA POLSKA W ŚWIECIE”

17–21 października 2017 Kraków,

Polska Akademia Umiejętności

INFORMACJA O KONGRESIE

W październiku 2017 roku odbędzie się w Krakowie V Kongres Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie. Jego tematem będzie sytuacja polskiej inteligencji poza granicami Kraju oraz szeroko rozumiana rola którą to środowisko odgrywa.

Uczestnicy Kongresu zajmą się takimi zagadnieniami jak:

  1. wkład tego środowiska w rozwój nauki poczynając od nauk ścisłych, przyrodniczych i medycznych do filozofii i nauk humanistycznych;
  2. pozycja inteligencji polskiej poza Krajem, jej miejsce w społecznościach, w których zamieszkuje;
  3. rola migracyjnych towarzystw naukowych w integracji środowisk polonijnych;
  4. ukazanie wpływu uczonych polskiego pochodzenia na wizerunek Polski w świecie oraz na rozwój nauki w Kraju;
  5. zagadnienia języka i tożsamości;
  6. przemiany polonijnych mediów oraz działalności wydawniczej.

Zapowiadany Kongres poprzedziło seminarium „Polacy w nauce światowej” (17.06.2016). Dotyczyło ono osiągnięć polskich uczonych, które zyskały uznanie w świecie oraz możliwości współpracy uczonych-migrantów z krajowymi ośrodkami naukowymi.

Kongresy Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie obradują co trzy lata i gromadzą przedstawicieli ponad 80 krajów.

I Kongres (2005) doprowadził do nawiązania kontaktów z towarzystwami działającymi poza granicami Kraju.

II Kongres (2008) poświęcony był migracji Polaków do krajów zachodnich. przedstawianej z dwóch perspektyw: badań krajowych oraz prowadzonych przez środowiska polonijne. W ramach II Kongresu odbyło się dodatkowo Sympozjum Polskich Inżynierów Ameryki Północnej zorganizowane w Akademii Górniczo-Hutniczej.

Hasłem III Kongresu (2011) była „Młodzież polska na Obczyźnie- zadania edukacyjne”. Ważnym elementem Kongresu stała się oddzielna Sesja Medyczna zorganizowana przez Profesora Andrzeja Szczeklika.

IV Kongres (2014) obradował pod hasłem „Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych-Sybiracy i młodzież”. Stanowił on platformę debaty na temat losów Sybiraków oraz sposobów ich upamiętnienia i przekazania tej wiedzy młodemu pokoleniu. W porozumieniu z Kuratorium Oświaty zorganizowano ogólnopolski konkurs na esej o polskich zesłańcach na Syberię oraz specjalną sesję dla uczniów z całej Polski.

W załączeniu przesyłamy ramowy program V Kongresu naszkicowany podczas seminarium: „Polacy w nauce Światowej” które odbyło się w Polskiej Akademii Umiejętności z udziałem wybitnych polskich uczonych członków zagranicznych Akademii ze Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz krajów europejskich.

V KONGRES POLSKICH TOWARZYSTW NAUKOWYCH W ŚWIECIE 17–21 października 2017 Polska Akademia Umiejętności

PROGRAM RAMOWY

17.10.2017 WTOREK

10.00 Otwarcie Kongresu, wykład inauguracyjny; Emigracja Polskiej Inteligencji – rys historyczny

14.00–18.30 Historie rodzinne

18.10.2017 ŚRODA

(otwarcie wystawy w holu PAU – Polskie Towarzystwa Naukowe w świecie tytuł roboczy)

10.00–12.00 12.30–14.30 16.00–18.00

Polskie Towarzystwa Naukowe w świecie i ich rola w kształtowaniu etosu inteligencji w świecie cz. I Polskie Towarzystwa Naukowe w świecie i ich rola w kształtowaniu etosu inteligencji w świecie cz. II Polskie i zagraniczne Towarzystwa Naukowe – panel dyskusyjny
Referat wprowadzający

19.10.2017 CZWARTEK

(otwarcie wystawy: Delegatury RP na terenach Kazachstanu w latach 1941–1943)

10.00–11.00 11.30–13.30

14.30–16.30 17.00–18.00

Wojenne losy polskich uczonych
Polscy uczeni w świecie cz. I
– m.in. humanistyka, matematyka, fizyka i chemia, medycyna i biologia – nauki ekonomiczne, inżynieria, informatyka, twórczość artystyczna Polscy uczeni w świecie cz. II
panel dyskusyjny

20.10.2017 PIĄTEK

10–12.00

12.30–14.30 15.30–17.30

Język i tożsamość szkolnictwo polskie w diasporze, literatura diaspory, kościół i religia
w podtrzymywaniu tożsamości, zachowanie języka ojczystego w warunkach migracji cz. I Język i tożsamość cz. II
Media i wydawnictwa polonijne

21.10.2017 SOBOTA

10.00 Muzeum Narodowe Pawilon Józefa Czapskiego

Wykład na zakończenie V Kongresu Podsumowanie/zamknięcie Kongresu

22.10.2017 NIEDZIELA
10.00 Msza Św. w Katedrze na Wawelu

//pau.krakow.pl/index.php/pl/wydarzenia/planowane-wydarzenia

o poprzednich Kongresach

//kptnno.krakow.pl

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.