List Prezydium KOP do SPK

 10 grudnia 2012

Drogie Koleżanki i Koledzy, nauczyciele w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych!

Kongres Oświaty Polonijnej powołany do życia w czerwcu tego roku w Pułtusku wyznaczył sobie za cel jednoczenie działań polskich i polonijnych środowisk oświatowych.

Realizacja planu Ministerstwa Spraw Zagranicznych uspołecznienia SPK i zmiany systemu wspierania oświaty poza granicami Polski dotyczą wszystkich dzieci i nauczycieli.

KOP jest zdania, że wszelkie innowacje winny być wypracowane w dialogu stron czyli władz polskich i nas, nauczycieli. Uważamy bowiem, że nasze doświadczenie i wiedza o realiach pracy nauczyciela polskiego poza Polską jest niezbędna do wypracowania mądrych rozwiązań systemowych.

Od początku swej działalności KOP starał się wywierać nacisk na władze w Polsce, by w pracach nad zmianami brali udział przedstawiciele polonijnych środowisk oświatowych i by deklarowane przez resorty zamiary rozpocząć bezzwłocznie, ponieważ aktualny system jest niesprawiedliwy.

Konferencja w Warszawie w dniach 29-30 listopada br. będąca podsumowaniem projektu, w którym braliśmy udział od 2008 roku była okazją do spotkania osób, które reprezentowały i SPKi i Prezydium KOP. Rozmowa z Waszymi Koleżankami uświadomiła nam, że nasza działalność została odebrana przez Wasze środowisko jako atak na Was i Wasze szkoły. Nic bardziej mylnego. Nigdy nie działaliśmy na niekorzyść Szkolnych Punktów Konsultacyjnych, bo byłoby to działanie sprzeczne z celami określonymi w statucie KOP. Nie chcemy dzielenia środowiska na „lepszych” i „gorszych”, „kompetentnych” i „mniej kompetentnych”, nie chcemy antagonizmów i agresji. Pragniemy równych warunków dla polskich dzieci, które chcą się uczyć języka polskiego i systemu, który wypracujemy wspólnie z polskimi władzami.

Mamy nadzieję, że udało nam się przekonać Wasze Koleżanki do naszych intencji. Ustaliliśmy w Warszawie, że doprowadzimy do spotkań na skype’ie podczas których wypracujemy wspólne stanowisko wobec planów MSZ i MEN i wystosujemy już „nasze wspólne” pismo do obu resortów deklarując gotowość do dialogu.
Powiedziałem o tym zgromadzonym gościom i przedstawicielom władz tuż przed zamknięciem konferencji i szczerze mówiąc, zarówno aplauz słuchaczy jak i komentarze tuż po konferencji dały mi odczuć, że jest to słuszna próba rozwiązania nieporozumienia wokół naszych działań i właściwe podejście do prac nad nowym modelem organizowania oświaty polonijnej.

Korzystając z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim uczniom naszych szkół, ich rodzicom i nauczycielom rodzinnych i zdrowych Świąt. Oby znalazł się czas na radość i ciepło rodzinne, refleksję i miłość.

W imieniu Prezydium KOP
Jacek Jurkowski

List SPK w formacie pdf…

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.