Nowe władze Kongresu Oświaty Polonijnej

2 lipca w Krakowie odbył się V Zjazd Kongresu Oświaty Polonijnej. Walne Zebranie Członków wybrało nowych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Prezesem została Wiktoria Laskowska.

W Zjeździe wzięło udział 21 delegatów razem z pełnomocnictwami było 31 mających uprawnienia wyborcze, reprezentujących 54 członków stowarzyszenia Kongres Oświaty Polonijnej rozsianych po
całym świecie. Delegaci udzielili dotychczasowym władzom: prezesowi Zarządu, członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej absolutorium oraz podziękowali za wysiłek włożony w realizację zadań Kongresu.

W tajnym głosowaniu zostały wybrane na czteroletnią kadencję nowe władze stowarzyszenia. Prezes KOP została Wiktoria Laskowska-Szczur, prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie. Stanowiska wiceprezesów objęli Elżbieta Barrass, prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii, i Witalij Chmielewski, Związek Polaków w Kazachstanie. Do Zarządu KOP weszli jeszcze Teresa Arszagi vel Harszagi, dyrektor Polskiego Centrum Kształcenia im. św. Jana Pawła II w Belgii, Krystyna Dzierżyńska, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” i Aleksander Sielicki.

W Komisji Rewizyjnej znaleźli się Teresa Szramek, prezes Związek Polaków w Kanadzie, Wanda Szatkowska, prezes Związek Polaków na Ukrainie oddział w Netiszynie i Ewa Piacentile, prezes International Institute of Polish Culture in Padua.

Prezes KOP Wiktoria Laskowska-Szczur w imieniu własnym i nowego Zarządu złożyła podziękowania odchodzącym władzom, szczególnie dla dr Joli Tatary, Iwony Malinowski, Ewy Miżejewskiej, Hanny Sand.

Dziękujemy poprzednim władzom Stowarzyszenia »Kongres Oświaty Polonijnej« za wykonany ogrom bezinteresownej pracy i społecznego zaangażowania. Za Państwa inicjatywy oraz za serce wkładane w tę tak potrzebną nam wszystkim pracę. Doceniamy Państwa zaangażowanie, które połączyło oświatową Polonię całego świata, określiło cele i kierunki działalności. Dziękujemy za przygotowanie i rejestrację Stowarzyszenia, organizację corocznych kongresów i warsztatów metodycznych. Odważnie wstawiali się Państwo w obronie naszych kolegów na Białorusi i Litwie. Położyli fundament dla dalszego rozwoju i działalności KOP.

Bardzo doceniamy wieloletnią pracę członków Stowarzyszenia »Kongresu Oświaty Polonijnej« w wypełnianiu najważniejszego z zadań − wychowania dzieci i młodzieży w duchu narodowych tradycji i wartości. Dziękujemy za krzewienie mowy ojczystej, kultury, upowszechnianie wiedzy o historii Polski, ochronę miejsc pamięci narodowej i polskich cmentarzy.

Nowym władzom Stowarzyszenia »Kongres Oświaty Polonijnej«, życzę sukcesów, mnóstwa satysfakcji z pracy oraz wytrwałości w realizacji celów i zadań.

Zapraszamy wszystkich do wspólnej pracy dla dobra Polaków i Polski, naszej wspólnej Ojczyzny.

E-mail: prezes.kop@gmail.com

Telefon:

tel. +38 097 199 83 08 (Viber, WhatsApp)

+48 575 257 866

www.kop-pl.com

Prezes KOP Wiktoria Laskowska

Otagowano , , .Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.