Nowe władze Kongresu Oświaty Polonijnej

III Kandecja Kongresu Oświaty Polonijna (2018-2021)

dr Jolanta Tatara USA – prezydent
Anna Dunajewski – wiceprezydent
Agnieszka Zając – wiceprezydent
Hanna Sand – wiceprezydent

Iwona Malinowski – sekretarz
Ewa Miżejewska – skarbnik

Komisja Rewizyjna
1. Barbara Wojda
2. Renata Kaczmarek
3. Józef Kwiatkowski

 

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.